Skip to main content

Esmaste tervisenäitajate mõõtmine ja nende tõlgendamine (baaskoolitus)

 

UUS

Esmaste tervisenäitajate mõõtmine ja nende tõlgendamine (baaskoolitus)

8 tundi

Eesmärk: anda teadmisi apteekrite rollist esmatasandi tervishoius ja esmaste tervisenäitajate mõõtmise teoreetilistest aspektidest.
Sihtrühm: apteekrid, farmatseudid, proviisorid
Koolitaja: Gerli Liivet, RN
Õpiväljundid:
tunneb esmase tervisenõustamise ja patsiendiõpetuse põhiprintsiipe.
peab kinni a- ja antiseptika nõuetest;
oskab saadud tulemusi dokumenteerida.
Toimumise aeg: 07.04.2015
Kursuse algus kell 10:00
Toimumise koht:  Kännu 67, Tallinn                           

Kursuse hind: 65 eurot

 Õppekava