Skip to main content

Patsiendiõpetus hooldustöötajatele

UUS

Patsiendiõpetus hooldustöötajatele         

24 tundi

Eesmärk: õppida tundma patsiendikeskse tervishoiuteenuse põhimõtteid ja mõista enda kui hooldaja rolli patsiendi tervenemise protsessis
Sihtrühm: Hooldustöötajad, erakorralise meditsiini tehnikud, õded, ämmaemandad ja  teised huvilised, kes soovivad töötada  hooldajana, kuid puuduvad erialased teadmised.
Koolitaja: Merike Kravets, RN
Õpiväljundid:
planeerib tegevust patsiendiõpetuse põhimõtetest lähtuvalt;
aitab toime tulle enesehooldusega haiglas ja kodus;
oskab dokumenteerida patsiendiõpetuse protsesse.
Toimumise aeg: 3. ja 4. november, 2. detsember 2015
Kursuse algus kell 11:00
Toimumise koht: Kännu 67, Tallinn

Kursuse hind: 140 eurot