Skip to main content

NANDA I õendusdiagnooside kasutamine esmatasandi õenduses (pere -ja koduõenduses) UUS!

NANDA I õendusdiagnooside kasutamine esmatasandi õenduses (pere -ja koduõenduses)    UUS!

20 tundi

(12 tundi kontakttunde ja 8 tundi iseseisev töö)

Eesmärk: anda ülevaade NANDA taksonoomia  ajaloost, ülesehitusest,

valdkondadest, diagnoosidest  ja olla valmis diagnooside  sõnastamiseks  ja

kasutamiseks õenduspraktikas.

Sihtrühm: õde, ämmaemand

Koolitajad: Marika Asberg, RN, MSc

Õpiväljundid:

omab ülevaadet NANDA taksonoomia olemusest, valdkondadest, diagnoosidest;

oskab kasutada „Terviseseisundi hindamise skeemi“ ja püstitada diagnoose;

on motiveeritud rakendama NANDA taksonoomiat õenduspraktikas.

Toimumise aeg:  29.oktoober ja 2. detsember 2015

Toimumise koht: Kännu 67, Tallinn, Kännu 67

Kursuse hind: 135 eurot