Skip to main content

Mida teha, et pääseda tervishoiutöötajate riiklikku registrisse

Mida teha, et saada tervishoiutöötajate riiklikku registrisse

1. Külastage Terviseameti kodulehekülge aadressil: www.terviseamet.ee/

2. Esitage vastavasisuline avaldus Terviseametile, Paldiski maantee 81, Tallinn
Infot tervishoiutöötajate registreerimise kohta leiate:
http://www.terviseamet.ee/tervishoid/tervishoiutootaja-registreerimine.html

Kui te olete oma avalduse Terviseametile esitanud, siis teie dokumendid saadetakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, kes korraldab õe või ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool saadab teile isiklikult juhised eksami sooritamiseks.