Skip to main content

Ergonoomilised töövõtted hooldustöös

Ergonoomilised töövõtted hooldustöös
16 tundi

Eesmärk: anda ülevaade ajakohastest arengusuundadest ergonoomikas ja kujundada välja vajalikud oskused ja võtted hooldustöös toime tulemiseks.
Sihtrühm: õde, ämmaemand, hooldustöötaja, huviline
Koolitaja: Marina Kopti, RN
Õpiväljundid:
teab ergonoomika põhimõisteid ja põhimõtteid;
teab ja oskab kasutada ergonoomilisi töövõtteid õenduses ja hooldustöös.
Toimumise aeg: 26.-27. mai 2015 
Kursuse algus kell 11:00
Toimumise koht: Kännu 67, Tallinn
Kursuse hind: 150 eurot

Õppekava lühiandmed