Skip to main content

Eneseteadlikkus/positiivne psühholoogia

UUS

Eneseteadlikkus/positiivne psühholoogia   

30 tundi

Eesmärk: anda ülevaade eneseteadlikkuse arendamise võimalustest, positiivse psühholoogia teooriast ja kasutamise viisidest.
Sihtrühm: õde, ämmaemand, hooldustöötaja, tugipersonal ja huviline.
Koolitaja: Ethel Espenberg, MSc
Õpiväljundid:
oskab suunata oma tegevusi ja valikuid lähtuvalt positiivse psühholoogia põhimõtetest patsientide heaolu suurendamisel;
suureneb eneseteadlikkus ja oma psühholoogilise heaolu jälgimise oskus;
teab positiivse psühholoogia põhimõtteid ja rakendusvõimalusi.
Toimumise aeg: 17 ja 18; 24 ja 25. November 2015
Kursuse algus kell 11:00
Toimumise koht: Kännu 67, Tallinn

Kursuse hind:  175 eurot