Skip to main content

Akadeemiline eesti keel

UUS

Akadeemiline eesti keel

26 tundi

Eesmärk: õppida rakendama akadeemilise kirjutamise põhimõtteid ja väljendama end täpselt ja selgelt eesti keeles.
Sihtrühm: õppijad ja huvilised, kellel on vaja koostada kirjalik või suuline töö akadeemilise keelekasutuse nõudmistest lähtuvalt.
Koolitaja: Siret Piirsalu, Kalev Salumets
Õpiväljundid:
omab põhiteadmisi akadeemilisest keelekasutusest;
suudab teadustekste analüüsida ning neid iseseisvalt keeleliselt korrektselt koostada;
oskab end ladusalt väljendada nii kirjalikult kui ka suuliselt, lähtudes akadeemilise keelekasutuse
Koolituse toimumise aeg: algus 11. märts 2015
Kursuse algus kell 11:00
Koolituse toimumise koht:
I grupp Tallinn, Kännu 67;
II grupp Lehe 12, Kohtla-Järve.

Kursuse hind: 125 eurot