Skip to main content

Tuutorlus

Tuutor ehk üliõpilasest nõustaja on vastava koolituse läbinud üliõpilane, kes nõustab esmakursuslasi, välisüliõpilasi ja väliskülalisüliõpilasi.

Tuutorlussüsteemi eesmärk on teiste üliõpilaste toetamine, toimetuleku parendamine ja seeläbi väljalangevuse vähendamine.

Tuutor aitab esmakursuslastel oma õpingute alustamisel paremini kohaneda õppeprotsessiga: teeb neile selgeks, kuidas vajalikku informatsiooni hankida, selgitab õppekorralduse ja õpingute planeerimise põhitõdesid. Tuutor nõustab ja toetab välisüliõpilasi ja väliskülalisüliõpilasi Eestis viibimise ajal. Tuutoritöö juurde kuulub ka esmakursuslastel õpingute alustamisel või Erasmus+ tudengitel õpirände jooksul tekkida võivate probleemide lahendamisele kaasa aitamine.

Nõu ja abi saamiseks võib suhelda tuutoriga e-posti teel või vajadusel leppida kokku aeg kohtumiseks. Kui juhtub, et tuutor ei oska kohe küsimusele vastata, siis uurib ta vastuse välja või suunab vastava töötaja poole. Tuutori ja üliõpilase vaheline suhtlus on konfidentsiaalne.


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tuutorid koos õppejõuga ühisseminaril Haapsalus juunis 2021.


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tuutorid koos õppejõuga ühisseminaril Aegna saarel augustis 2020.


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tuutorite ühisüritus PROTO Avastustehases detsembris 2019.


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tuutorid koos õppejõuga ühisseminaril Prangli saarel kevadel 2019.


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tuutorite motivatsiooniüritus Stella Soomlaisi nahastuudios ja restoranis Lendav Taldrik  novembris 2018.


Kolme kõrgkooli (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Sisekaitseakadeemia)tuutorid koos korraldajatega ühisseminaril Tallinna Tehnikakõrgkooli puhkebaasis Topul kevad 2018.


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tuutorite tänuõhtusöök restoranis Saku Gastro märtsis 2018.


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tuutorite tänu- ja infoüritus restoranis Kaks Kokka septembris 2017.


Kolme kõrgkooli (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Sisekaitseakadeemia)tuutorid koos korraldajatega ühisseminaril Tallinna Tehnikakõrgkooli puhkebaasis Topul kevad 2017.


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tuutorite tänu- ja infoüritus restoranis Kolm Sibulat detsembris 2016.


Kolme kõrgkooli (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Sisekaitseakadeemia) tuutorid koos korraldajatega ühisseminaril Tallinna Tehnikakõrgkooli puhkebaasis Topul kevad 2016.