Skip to main content

Karjäärinõustamine

 • haridus- ja tööelu analüüs, planeerimine ning eesmärkide seadmine;
 • õpi- ja töökogemused, -oskused ja nendega arvestamine;
 • karjääri võimalused ja väljavaated;
 • tööeetika-alased väärtused, nende kujundamine;
 • pika- ja lühiajalised karjäärieesmärgid;
 • kutsekindlus, töömotivatsioon, konkurentsivõimelisus;
 • erivajadustega õppurite nõustamine (spetsiifiline teave õppimise eripärade, võimalike abivahendite ja/või kohanduste osas).

Karjäärinõustamine toimub vastavates struktuuriüksustes ja kutseõppe osakonnas jooksva töö käigus, samuti õppeosakonnas (nt VÕTA).

Tutvuge Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile edastatud töökuulutusi SIIT.

Viimased Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimunud karjääriseminarid

12.12.2019 Ajaplaneerimine ja enesejuhtimine kell 14:30-16:00  05.12.2019 Stressi ja ärevusega toimetulek kell 14:30-16:00  26.11.2019 Teeviit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskusega ning Euroopa Sotsiaalfondi toel korraldab kõikidele huvilistele veebinari "Võidab see, kes üle ei stressa!"
Veebinaril räägivad kliiniline psühholoog, Peaasi.ee nõustaja ja koolitaja Ailen Suurtee ning Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise vabatahtlik Birgit Malken:
• mida teha enesekriitilise häälekesega kuklas ehk kuidas vähenda eneses kahtlemist ning olla enesekindlam;
• kuidas kiiretel eluperioodidel oma vaimset tervist hoida;
• kuidas stressi ja ülepinget ennetada ning kuidas sellega elutervelt toime tulla;
• kuidas ilma läbi põlemata endast parimat anda.
Lisainfo ja registreerimine: https://events.genndi.com/register/169105139238440947/9c6b88d0f3 
31.10. 2019 Ajaplaneerimine ja enesejuhtimine (Eesti Töötukassa)
15.04.2020 Stressi ja ärevusega toimetulek (Eesti Töötukassa) 
08.04.2020 Ajaplaneerimine (Eesti Töötukassa) 
17.02.2022 algusega kell 15.00 toimub infotund tudengitele, kus Eesti Töötukassa esindajad räägivad sellest, millal tudeng saab ennast töötuna arvele võtta, lasta töövõimet hinnata või osaleda karjääriteenustel. Kohtumine toimub MS Teams vahendusel. Täpsema info seminari kohta leiate SIIT. (Eesti Töötukassa) 
25.01.2023 Karjääriseminar "Motivatsioon ja õppimine"  Kirjeldus: Motivatsioon on liikumapanev jõud. See on igasuguse käitumise taga ning erandiks pole ka õppimine. Karjääriseminar võimaldab tegeleda oma eesmärkide ja vajaduste selgitamisega ning kaalumisega. Erinevate harjutuste kaudu uurime, mis ajendab oma teadmisi ja oskusi täiendama ning kuidas end õppimise juures toetada. (Eesti Töötukassa) 

2015-2018 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbi viidud karjääriseminarid
 • 24.11.2015 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine (SA Innove Rajaleidja)
 • 09.12.2015 Ajajuhtimine (SA Innove Rajaleidja)
 • 27.04.2016 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine + konsultatsioon. (SA Innove Rajaleidja)
 • 12.10.2016 Õpioskused ja efektiivse õpiharjumise kujundamine (SA Innove Rajaleidja)
 • 16.11.2016 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine + konsultatsioon 01.12.2016. (SA Innove Rajaleidja)
 • 08.02.2017 Õpioskused ja efektiivse õpiharjumise kujundamine (SA Innove Rajaleidja)
 • 13.02.2017 Karjääriloeng, Pärnus (Eesti Töötukassa Pärnumaa osakond)
 • 08.03.2017 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine + konsultatsioon 22.03.2017 (SA Innove Rajaleidja)
 • 04.04.2017 Motivatsioon (Eesti Töötukassa)
 • 06.12.2017 Töötuba stressi teemal (Eesti Töötukassa) 
 • 15.12.2017 Karjäärinõustamine - CV koostamine 
 • 13.11.2018 Stressijuhtimine (Eesti Töötukassa) kell 14:15 
 • 28.11.2018 CV kirjutamine ja kandideerimine kell 16:15 
 • 29.10.2018 Õpioskused (SA Innove Rajaleidja)
 • 11.10.2018 Õpimotivatsioon (Eesti Töötukassa)
 • 21.05.2018 Stressijuhtimine (Eesti Töötukassa)
 • 23.04.2018 Õpioskused (SA Innove Rajaleidja)
 • 24.04.2018 Õpioskused (SA Innove Rajaleidja)

 

Eesti Töötukassa

Sisseastujale: Töötukassa toetab õppimist! Toetust saate taotleda enne kutseõppeasutuses või kõrgkoolis õppima asumist või hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul õppima asumisest (s.o Eesti Hariduse Infosüsteemis märgitud õppimise alguskuupäevast).

 

 

 

 

 

Toetust saate, kui olete registreeritud töötuna või töötate ja vastate vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

1. teil puudub kutse või kõrgharidus ja teil on:

põhi- või üldkeskhariduse omandamisest või katkestamisest möödunud vähemalt viis aastat
     või
põhiharidus omandatud mittestatsionaarses õppevormis (nn täiskasvanute gümnaasiumis)
     või
üldkeskharidus omandatud mittestatsionaarses õppevormis (nn täiskasvanute gümnaasiumis)  ja põhihariduse omandamisest möödunud vähemalt kaheksa aastat; 
Antud tingimuste kohaldamisel võetakse arvesse taotleja poolt viimane kõrgeim omandatud/katkestatud haridus;

 • 2. teie kutse või kõrghariduse omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat;
 • 3. te ei saa tervise tõttu oma senise töö tegemist jätkata (vajalik tõendada, näiteks töötervishoiuarsti otsusega).

Õppekavad, mille puhul toetust on võimalik taotleda: farmatseut, õde, hooldustöötaja, tegevusjuhendaja. Täpsem info ja taotlemine SIIN
Videotutvustus SIIN

Kõikidele huvilistele tasuta karjäärinõustamine üle Eesti. Leia endale sobiv asukoht ja võta ühendust karjäärinõustajaga: www.minukarjäär.ee

Abi erivajadusega inimestele ja nende tööandjale 

Eesti Töötukassa nõustajate ja karjääriinfo spetsialistide külastus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 28.10.2022 (Foto: Tanel Murre)