Karjäärinõustamine

 • haridus- ja tööelu analüüs, planeerimine ning eesmärkide seadmine;
 • õpi- ja töökogemused, -oskused ja nendega arvestamine;
 • karjääri võimalused ja väljavaated;
 • tööeetika-alased väärtused, nende kujundamine;
 • pika- ja lühiajalised karjäärieesmärgid;
 • kutsekindlus, töömotivatsioon, konkurentsivõimelisus;
 • erivajadustega õppurite nõustamine (spetsiifiline teave õppimise eripärade, võimalike abivahendite ja/või kohanduste osas).

Karjäärinõustamine toimub vastavates õppetoolides ja kutseõppe osakonnas jooksva töö käigus, samuti õppeosakonnas (nt VÕTA).

Tutvu Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile edastatud töökuulutusi SIIT.

 
Viimased Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimunud karjääriseminarid
 • 13.11.2018 Stressijuhtimine (Eesti Töötukassa) kell 14:15 
 • 28.11.2018 CV kirjutamine ja kandideerimine kell 16:15 
 • 29.10.2018 Õpioskused (SA Innove Rajaleidja)
 • 11.10.2018 Õpimotivatsioon (Eesti Töötukassa)
 • 21.05.2018 Stressijuhtimine (Eesti Töötukassa)
 • 23.04.2018 Õpioskused (SA Innove Rajaleidja)
 • 24.04.2018 Õpioskused (SA Innove Rajaleidja)
2015-2017 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbi viidud karjääriseminarid
 • 24.11.2015 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine (SA Innove Rajaleidja)
 • 09.12.2015 Ajajuhtimine (SA Innove Rajaleidja)
 • 27.04.2016 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine + konsultatsioon. (SA Innove Rajaleidja)
 • 12.10.2016 Õpioskused ja efektiivse õpiharjumise kujundamine (SA Innove Rajaleidja)
 • 16.11.2016 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine + konsultatsioon 01.12.2016. (SA Innove Rajaleidja)
 • 08.02.2017 Õpioskused ja efektiivse õpiharjumise kujundamine (SA Innove Rajaleidja)
 • 13.02.2017 Karjääriloeng, Pärnus (Eesti Töötukassa Pärnumaa osakond)
 • 08.03.2017 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine + konsultatsioon 22.03.2017 (SA Innove Rajaleidja)
 • 04.04.2017 Motivatsioon (Eesti Töötukassa)
 • 06.12.2017 Töötuba stressi teemal (Eesti Töötukassa) 
 • 15.12.2017 Karjäärinõustamine - CV koostamine 

Eesti Töötukassa

Eesti Töötukassa nõustajate külastus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 29.04.2019