Skip to main content

Oluline info!

Avaldusi tuleb esitada läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS). NB! 2023 a. suvisel vastuvõtul on võimalik puuduolevad dokumendid üles laadida SAIS-i ning kõrgkooli kohapeale tulemine ei ole vajalik. Vestluste ja katsete läbimine toimub veebipõhiselt või kõrgkoolis kohapeal.


SAIS

Kontrollige, kas sisestasite oma kontaktandmed korrektselt. Kandidaat, kes on lõpetanud haridutaseme enne 2004. aastat, puuduvad SAISis sellekohased sissekanded. Kui avaldus jääb staatusesse "Ülevaatamisel", on võimalik lisada puuduolevaid dokumente failidena ning kõrgkooli kohapeale tulemine ei ole vajalik. Dokumente on võimalik kõrgkoolis kohapeal esitada: 

Rakenduskõrgharidusõpe: Tallinnas ja Kohtla-Järvel  27.06.2023 - 29.06.2023 (kell 10-16)

Kutseõpe: Tallinnas ja Kohtla-Järvel  31.07.2023 - 02.08.2023 (kell 10-16)

Vastuvõtutöötaja lisab staatuses "Ülevaatamisel" olevatele avaldustele kommentaari, mis Teie avalduselt puudu on. Enne vastuvõtukatsele/-vestlusele tulekut kontrollige oma SAISi avalduselt üle nii oma vestlusaeg kui ruum (veebiruum).

Eesti keele oskus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis saab rakenduskõrghariduses ja magistriõppes alustada õpet kandidaat, kellel on olemas õppetöö alguseks B2-taseme tunnistus või kutseõppes B1-taseme tunnistus. Kandidaat, kes on varasemalt hariduse omandanud mõnes muus keeles, peab eesti keeles õpingute alustamiseks esitama tunnistuse eesti keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel (originaal). 

Suvise vastuvõtu puhul B2-taseme tunnistuse puudumise korral on kandidaat kohustatud läbima eesti keele oskuse hindamise. Talvise vastuvõtu puhul B2-taseme tunnistuse puudumise korral rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele kandideerida võimalik ei ole. 

Dokumentide vastuvõtt kõrgkoolis kohapeal

NB! 2023. a suvise vastuvõtul on võimalik puuduolevad dokumendid üles laadida SAIS-i ning kõrgkooli kohapeale tulemine ei ole vajalik.
Dokumente on võimalik esitada nii Tallinnas kui Kohtla-Järvel.

Rakenduskõrgharidusõpe: Tallinnas ja Kohtla-Järvel  27.06.2023 - 29.06.2023 (kell 10-16)

Kutseõpe: Tallinnas ja Kohtla-Järvel  31.07.2023 - 02.08.2023 (kell 10-16)

Vastuvõtuvestlused ja -katsed

 

 • Rakenduskõrgharidusõppes ja magistriõppes ajavahemikul 04.07.2023 - 12.07.2023, iga kandidaat saab SAISi kaudu konkreetsed kuupäevad ja kellaajad vastuvõtuvestluse ja -katse sooritamiseks pärast avalduse esitamist.
 • Kutseõppes ajavahemikul 07.08.2023 - 09.08.2023, iga kandidaat saab SAISi kaudu konkreetsed kuupäevad ja kellaajad vastuvõtuvestluse ja -katse sooritamiseks pärast avalduse esitamist.
Vastuvõtutesti sooritamine

Pange tähele, et kõik kandidaadid, kes kandideerivad rakenduskõrgaridusõppesse, peavad sooritama vastuvõtutesti hiljemalt 30.06.2023 kell 14.00Viimane testi avamise hetk on 30.06.2022 kell 13.15. Soovitame testi teha süle- või lauaarvutis (mitte telefonis ega tahvelarvutis). Loe lisainfot vastuvõtutesti kohta SIIT

Vestlusele ja katsele pääsete siis, kui olete keskmisest hindest (max 5 punkti) ja vastuvõtutestist (max 20 punkti) kokku kogunud vähemalt 16 punkti.

Tunniplaan

Kui Teil on küsimusi tunniplaani või õppegraafikute kohta, pöörduge kõrgkooli õppetööjuhtide Kristiina Puura kristiina.puura@ttk.ee, tel 6 711 766 (rakenduskõrgharidusõpe) või Keidi-Riin Undi keidi-riin.unt@ttk.ee, tel 5668 9005 (kutseõpe) poole.

Tasuta/tasuline õppimine

Õppimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis magistriõppes ja rakenduskõrgharidusõppes eesti keeles täiskoormusel on tasuta. Õppimine on tasuline vaid juhul, kui olete samalt õppekavalt viimase kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ning soovite õpingutega uuesti alustada või kui soovite õppida inglise keelsel õppekaval.

Immatrikuleerimine

Immatrikuleerimine tähendab sissesaanud kandidaadi arvestamist kõrgkooli õppurite nimekirja. 17.08.2023 (rakenduskõrgharidusõppes); 22.08.2023 (kutseõppes) immatrikuleeritakse kandidaadid, kes on pingerea alusel saanud õppekoha ning õigeaegselt oma õppimatulekut SAISis kinnitanud. Immatrikuleerimiseks ei ole vajalik kandidaadil kõrgkooli kohapeale tulla.

Üliõpilaskodu

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaskodu asub aadressil Nõmme tee 49. Kõrgkooli Tallinna õppehoonest on üliõpilaskodu 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Üliõpilaskodu mahutab ca 200 elanikku. Igal üliõpilaskodu korrusel on puhkenurgaga köök, duširuum ja tualetid. Soovi korral on üliõpilaskodu 1. korrusel võimalik kasutada pesumasinaid ja kuivateid. 

Rohkem infot üliõpilaskodust.

Majutuste hinnakiri.

Küsimuste tekkimisel helista või kirjuta: 655 2675 / 5854 6300, monika.alasoo@ttk.ee.

 • Contact image

  Saskia Rass

  Õppetöö spetsialist

  • saskia.rass@ttk.ee
  • 671 1734
  • 102