Skip to main content

Kasulikud lingid ja kontaktid

MTÜ Peaasjad vaimse tervise portaali kodulehekülg asub aadressil www.peaasi.ee

Noorte vaimse tervise portaali Peaasi.ee kaudu on võimalik küsida nõu kõikides vaimse tervisega seotud küsimustes, ka siis kui on raske eristada, kas tegemist on probleemi, häire või iseenesest mööduva enesetunde muudatusega. Näiteks võivad enesetunnet häirida ärevus, muretsemine, mustad mõtted, teotahtetus, meeleolu langus, probleemid une või toitumisega. Vastuseid saab paranemisvõimaluste ning erinevate ravilahenduste kasutamise osas. Samuti saab abi õige pöördumiskoha leidmisel, kui soovitakse teada kuhu, millise spetsialisti poole ning kuidas täpsemalt pöörduda. Küsida saab nii enda, sõbra, pereliikme kui õpingu-või töökaaslase kohta. Peaasi.ee nõustajad on kogemustega vaimse tervise spetsialistid, vastuse saab 48 tunni jooksul, e-nõustamine on tasuta. Nõustamisel lähtutakse konfidentsiaalsuse printsiibist.

Noorpsühhiaatrite eestvedamisel käivitati veebipõhine nõustamisteenus, kus abivajaja viiakse kokku vastava koolituse saanud vabatahtlikuga. Tuge pakutakse COVID-19 pandeemiast ja selle tagajärgedest tulenevate probleemidega toimetulekul. Pöörduge julgelt nõustajate poole, kui olete 27-aastane või vanem ning soovite kellegagi oma muresid jagada ja nõu pidada! Nõustamine on tasuta. Abi võivad küsida kõik, kelle elus on viiruspuhangu ja eriolukorra tõttu pingeid ja raskusi juurde tekkinud, kuid 26-aastastel ja noorematel soovitame valida Peaasi.ee noortekeskuse teenuse. Info ja registreerimine: https://registratuur.peaasi.ee/kriisi?fbclid=IwAR3Ud_DCKgG7fLykzU9soSc1VSJruOWTRJegVuY20EaFIPv__NeFxoSIRTY

 

Eluliin on emotsionaalseks toeks üksikute, õnnetute, masendunud ja/või enesetapumõtetega inimestele www.eluliin.ee 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07) 
"Emotsionaalse toe telefon on inimestele, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu, tunnevad üksindust, kannatavad vägivalla all,  kogevad mitmesuguseid suhte ja perekonnaprobleeme, sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda."

Tallinna psühholoogilise kriisiabi telefon: 6314300 Avatud E-N 15.00 -19.00  ja R 15.00 -18.00

 

Ohvriabi kriisitelefon 116006 Ohvriabi teenuse eesmärgiks on kuriteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõime säilitamine või parandamine (Ohvriabi seadus, § 3 lg 1) Lähema info leiate www.palunabi.ee

 

24/7 hingehoiutelefon 116 123  Hingehoiutelefon on mõeldud kõigile vanusegruppidele ja inimestele, kes vajavad abi väga erinevate elusituatsioonide, probleemide ja teemadega toime tulemisel: surmahirm, lein, ärevus, suitsiidsed mõtted, eksistentsiaalsed küsimused, spirituaalsed ja religioossed küsimused, elumõtte otsingud, äng ja elu perspektiivi puudumine, üksindus ja tõrjutus, suhteprobleemid, suhtlemispuudus, häbi- ja süütunne. Täpsem informatsioon: https://hingehoid.ee/hingehoiutelefon

 

Seksuaaltervise temaatikaga seotud abi võimaluste kohta leiate infot SIIT