Skip to main content

Erivajadusega õppija stipendium

Erivajadusega õppija stipendiumiga toetatakse üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu.

Täpsemad stipendiumi taotlemise ja toetuse saamise tingimused on esitatud juhendis, millega saab tutvuda SIIN!

Stipendiumit saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris.

Taotlus koos nõutud lisadokumentidega tuleb esitada e-posti aadressile rvo.dokumendid@harno.ee, pealkiri „EV stipendium“. Taotlemiseks vajalikud vormid on leitavad Haridus-ja Noorteameti kodulehelt.


Taotluste menetlemine

Erivajadusega üliõpilastele stipendiumi eraldamist korraldab Haridus- ja Noorteameti stipendiumite ja toetuste büroo.

Stipendium määratakse üliõpilasele üks kord õppeaastas maksimaalselt kümneks õppekuuks (september - juuni). Septembrikuus toimub stipendiumi taotlemine terveks õppeaastaks ja veebruarikuus kevadsemestriks. Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb amet hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Taotlusvoorud on kaks korda õppeaastas: sügissemestril on taotluse esitamise tähtaeg 20. september 2022 ja kevadsemestril 21. veebruar 2023. 


Vaata ka: https://www.harno.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium  

Lisaks erivajadusega õppija stipendiumile on võimalik taotleda ka riiklikku õppetoetust, vt lisa SIIT!