Erivajadusega õppija stipendium

Erivajadusega õppija stipendiumiga toetatakse üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu.

Täpsemad stipendiumi taotlemise ja toetuse saamise tingimused on esitatud juhendis, millega saab tutvuda SIIN!

Stipendiumit saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris.

Taotlus esitatakse läbi elektroonilise taotluskeskkonna: https://taotlused.edu.ee/pub_login.php

Taotluse elektrooniliseks esitamiseks tuleb uuel taotlejal end kõigepealt kasutajaks registreerida ning seejärel täita taotlus, lisada sellele manusena (vajadusel skaneeritud) tõendavad dokumendid ning taotlus digiallkirjastada. Korduvtaotlejatel ei ole vaja end uuesti registreerida. Vajadusel saab kõrgkool abistada dokumentide skaneerimisel. 


Taotluste menetlemine

Erivajadusega üliõpilastele stipendiumi eraldamist korraldab Haridus- ja Noorteameti stipendiumite ja toetuste büroo.

Stipendium määratakse üliõpilasele üks kord õppeaastas maksimaalselt kümneks õppekuuks (september - juuni). Septembrikuus toimub stipendiumi taotlemine terveks õppeaastaks ja veebruarikuus kevadsemestriks. Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb amet hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Taotlusvoorud on kaks korda õppeaastas: sügissemestril on taotluse esitamise tähtaeg 20. september 2021 ja kevadsemestril 21. veebruar 2022. 


Vaata ka: https://www.harno.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium  

Lisaks erivajadusega õppija stipendiumile on võimalik taotleda ka riiklikku õppetoetust, vt lisa SIIT!