Skip to main content

Erivajadusega õppija stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri-, integreeritud ning doktoriõppe üliõpilasel.

Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning jääb vahemikku 60–510 eurot kuus.

Taotlusvoorud on kaks korda õppeaastas. Kevadsemestril oli taotlustähtaeg 21. veebruar 2023. Sügissemestri taotlusvooru tähtaeg on 18. oktoober 2023. NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taotleda ei saa.

Stipendiumi saamiseks peab olema Eesti Sotsiaalkindlusameti otsus puude tuvastamise kohta. Stipendiumi saavad taotleda nii täiskoormusega kui osakoormusega õppivad üliõpilased. Samuti akadeemilisel puhkusel viibivad üliõpilased, kes osalevad õppetöös.

Täpsemad stipendiumi taotlemise ja toetuse saamise tingimused on esitatud juhendis, millega saab tutvuda SIIN!


 

Lisaks erivajadusega õppija stipendiumile on võimalik taotleda ka riiklikku õppetoetust, vt lisa SIIT!