Skip to main content

Erivajadusega õppija stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilaste kõrghariduse omandamist. 

Täpsemad stipendiumi taotlemise ja toetuse saamise tingimused on esitatud juhendis, millega saab tutvuda SIIN!


Taotluste menetlemine

Stipendiumi saamiseks peab olema Eesti Sotsiaalkindlusameti otsus puude tuvastamise kohta. Stipendiumi saavad taotleda nii täiskoormusega kui osakoormusega õppivad üliõpilased. Samuti akadeemilisel puhkusel viibivad üliõpilased, kes osalevad õppetöös.

Stipendiumi taotlusvoorud toimuvad kaks korda õppeaastas: septembris ja veebruaris. Üliõpilane saab esitada taotluse üks kord õppeaastas.

NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taotleda ei saa.

Stipendiaadid, kes taotlevad 2023. aasta sügisvoorus stipendiumi terveks õppeaastaks ei pea kevadsemestriks uuesti taotlust esitama. Stipendiaadid, kes on sügisel taotlenud stipendiumi kümneks õppekuuks ei pea kevadvoorus uuesti taotlema ka juhul, kui muutub õppekoormus või Sotsiaalkindlusameti otsus.

Stipendiumi saavad taotleda ka lisa-aastal õppijad, kes täidavad õppekava täiskoormusel. Taotlusega koos tuleb esitada kõrgkooli väljastatud tõend lisa-aastale lubamise kohta koos õppekavast puuduolevate õppeainete, sh lõputöö/lõpueksami ainepunktidega.


Vaata ka: https://www.harno.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium  

Lisaks erivajadusega õppija stipendiumile on võimalik taotleda ka riiklikku õppetoetust, vt lisa SIIT!