Skip to main content

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Stipendiumiga toetakse asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

• Stipendiumi suurus täiskoormusega õppes on 160 eurot kuus.

• Stipendiumi on võimalik taotleda kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul.

• Stipendiumi võib taotleda: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilane.

Stipendiumi makstakse kalendrikuu eest. Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele, siis selle kalendrikuu eest stipendiumi ei maksta. Stipendiumi ei maksta üliõpilastele akadeemilisel puhkusel viibimise ajal, välja arvatud juhul, kui tegemist on määruses „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“. § 3 lõikes 4 nimetatud ja õppekava täitva isikuga.

Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober.

Otsus stipendiumi määramise kohta tehakse ameti poolt hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlustähtaega.

Taotluse esitamise võimalus avaneb elektroonilises taotlussüsteemis üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega. Taotlussüsteemi link https://taotlused.edu.ee/

Infolink ameti kodulehele https://www.harno.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium