Skip to main content

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Stipendiumiga toetakse asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

• Stipendiumi suurus täiskoormusega õppes on 160 eurot kuus.

• Stipendiumi on võimalik taotleda kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul.

• Stipendiumi võib taotleda: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilane.

Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg 2023. aastal on 18. oktoober.

Stipendiumi määratakse ja makstakse Haridus- ja Noorteameti peadirektori käskkirja alusel. Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb amet ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. 

Stipendiumi makstakse kalendrikuu eest. Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele, siis sellele järgneva kalendrikuu eest stipendiumi ei maksta. Stipendiumi ei maksta üliõpilastele akadeemilisel puhkusel viibimise ajal, välja arvatud juhul, kui tegemist on määruses „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“. § 3 lõikes 4 nimetatud ja õppekava täitva isikuga.

Taotlusi võetakse vastu läbi elektroonilise taotlussüsteemi: https://toetused.kul.ee/et/login

Infolink HARNO kodulehele https://www.harno.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium