Skip to main content

Vastuvõtutest

Vastuvõtutesti sooritatakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtusüsteemis

Vastuvõtutest on formaadilt elektrooniline. Testis on valikvastustega küsimused, kontrollitakse funktsionaalset lugemisoskust, õigekirjaoskust ja üldkeele sõnavara kasutamise oskust.

Testi on võimalik sooritada 10.06.2024 kell 9.15 – 28.06.2024 kell 23.59. Eelnevatel vastuvõtuperioodidel sooritatud vastuvõtutesti tulemusi ei arvestata. Kui kandidaat on esitanud avalduse mitmele õppekavale, sooritab kandidaat vastuvõtutesti ühe korra. Vastuvõtutesti tulemus kuvatakse kandidaadile peale testi sooritamist. Vastuvõtutesti tulemused avalikustatakse SAIS keskkonnas peale vastuvõtutesti sooritamise perioodi lõppemist alates 02.07.2024.

Vastuvõtusüsteem avaneb neile, kellel on vastuvõtutesti sooritamise kohustus ja SAIS keskkonnas avalduse staatus on "Lubatud sisseastumiskatsele". Seoses nädalavahetusega andmete uuendamist ei toimu.

SAIS keskkonna ja ligipääsu infot uuendatakse tööpäeviti kell 09:00 ja kell 16:00. Kui olete SAIS keskkonnas oma avalduse esitanud ja staatus on seal "Lubatud sisseastumiskatsele", siis tuleb oodata seda, et vastuvõtuspetsialist avab teile ligipääsu. Kui Te esitate avalduse tööpäeviti enne kella 16.00, saab vastuvõtutesti täitmist alustada samal päeval alates kella 16.15. Kui Te esitate avalduse tööpäeviti hiljem kui kell 16.00, saab vastuvõtutesti täitmist alustada alates järgmisest tööpäevast peale kella 9.15. Nädalavahetustel ja riigipühadel andmeid ei uuendata. 

Juhime tähelepanu:

 • Kandidaat saab testi sooritada üks kord.
 • Testi sooritamise ajal testi katkestada ei saa ning katkestatud test loetakse sooritatuks.
 • Testi sooritamisel vastutab kandidaat tehnilisest probleemist tingitud katkestuse eest.
 • Soovitame testi sooritada arvutis, kuna muudes nutiseadmetes (nt tahvelarvuti, telefon) võib sagedamini tekkida tehnilisi probleeme. 
 • Testi sooritamiseks on aega kuni 25 minutit.
 • Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 20 punkti.
 • Paberi ja kirjutusvahendi kasutamine abivahenditena on lubatud.​

Vastuvõtutesti sooritamiseks on võimalik tuvastada kandidaat ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID vahendusel sisse logides. Kandidaat võib testi täita omal vastutusel kas kodus või talle meelepärases kohas, kus on tagatud vajalik riistvara (sh arvuti, ID-kaardi lugeja) ja stabiilne internetiühendus. Vajadusel uuendage aadressil www.ID.ee sisse logimiseks vajalik tarkvara. ID-kaardi, Smart-ID, mobiil-ID või arvuti puudumisel palun pöörduda haridustehnoloog@ttk.ee poole. Kõrgkooli hoones on võimalik testi sooritada ainult eelneval registreerimisel ja sel juhul tuleb kindlasti kaasa võtta pass. 

Testiga seonduvate probleemide puhul pöörduda haridustehnoloogi meiliaadressil haridustehnoloog@ttk.ee.

NB! Testi sooritamisel kõrvalise abi kasutamine on keelatud!
Testi täitmist saab alustada siit: https://vastuvott.ttk.ee.  

 • Contact image

  Heli Raun

  Haridustehnoloog

  • heli.raun@ttk.ee
  • +372 5650 3767
  • 132