Skip to main content

Tuleohutusalase väljaõppe lõimimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppekavadesse

"Tuleohutusstatistika kohaselt on viimaste aastate jooksul Eesti haiglates ja sotsiaalhoolekandeasutustes toimunud mitmed tõsised tulekahjud.Teema aktuaalsusest räägib Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames algatatud projekt "Looduskatastroofide ärahoidmine ja ohjamine – tuleohutuse suurendamine Eesti ööpäevaringses kasutuses olevates ravi- ja hoolekandeasutustes"."

Loe lisaks:
Meditsiiniuudised