Skip to main content

Teadaanne !

 Head üliõpilased, kes on immatrikuleeritud 2012/2013. õppeaastal ja varem !

Üliõpilas- ja õpilasesindus soovib teada anda, et on toimunud väikesed muudatused seoses täiendava toetuse taotlemisega.

Täiendavat toetust võib taotleda alates teisest õppesemestist, kui üliõpilase elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel asub väljaspool omavalitsusüksust ja sellega piirnevaid omavalitsusi, kus asub õppeasutus või selle filiaal.

Kui hakkate taotlema täiendavat toetust, siis enam ei ole võimalik www.eesti.ee kodulehelt saada PDF formaadis elukohta tõendavat dokumenti. Selle asemel sobib isiku kodaniku andmed PDF kujul, mille leiate lingilt, kust Teil on võimalik alla laadida elukoha tõend pdf kujul: https://www.eesti.ee/est/perekond_1/isikkodanik

Head stipendiumi taotlemist !