Skip to main content

Üliõpilas- ja õpilasesindus tunnustas ka sel aastal tublide päeval õppejõude ja töötajaid!

Igal aastal tunnustavad üliõpilased meie kõrgkoolis väljapaistvamaid inimesi. Ka sel aastal andsid tudengid teada õppejõududest ja kooli personalist, kes väärivad oma töö eest tunnustust.

Tunnustatud said järgmised õppejõud ja töötajad:

1. Birgit Nicolau Costa (LHEV1).

Birgit on mõistev, austav, nõudmistes kindel ja oma väljaütlemistes selgesõnaline. Heade teoreetiliste teadmiste ja pika erialase töökogemusega.

2. Heli Kuuse (HT1)

Heli Kuuse on tore ja lõbus inimene, kes on alati abiks ning motiveerib edasi liikuma ka siis, kui on raske. Õpetamises on ta tasemel.

3. Milvi Moks (TÕ-11)

Koostöö Milviga on meeldiv ning ta on suure südamega inimene, kellel on palju empaatiavõimet. Oma õppeainetes on ta ka väga kompetentne. Tal on alati meie jaoks aega, positiivset energiat ja toetust, et raskustest üle saada.

4. Peeter-Harry Loit (Õ21 ja Õ11)

Täname Peeter-Harry Loitu huvitavate tundide, lõbusa oleku, suurepärase õpetamisviisi ja heade teoreetiliste teadmiste eest.

5. Merle Kiloman (F2) 

Merle Kiloman on särav ja inspireeriv, Tal on suurepärane oskus teha keeruline asi lihtsaks. Ta on motiveeritud ja abivalmis. Merle töö on olnud suurepärane!

6. Ülle Lill (F3)

Ülle on professionaalne, abivalmis, vastutulelik, tark, tore ja armas.

7. Sirli Paimets

Üliõpilas- ja õpilasesindus soovib tunnustada Sirli Paimetsa meeldiva koostöö, heasüdamlikkuse ja abivalmiduse eest.

8. Hanna-Maria Põldma (TT2)

Üliõpilased soovivad tänada sõbralikkuse, vastutulelikkuse ning huvitavate ja mitmekülgsete loengute eest.

9. Kristiina Didrik (TT4)

 Sõbralikkuse, abivalmiduse ja meeldejäävate loengute eest.

10. Toomas Vanatoa

Üliõpilas- ja õpilasesindus soovib tänada Toomas Vanatoad suurepärase koostöö, abivalmiduse, rõõmsameelsuse ja sõbralikkuse eest.

11. Aare Piil

suurepärase koostöö, abivalmiduse, rõõmsameelsuse ja sõbralikkuse eest.

12. Ulvi Kõrgemaa

Üliõpilas- ja õpilasesindus soovib tänada Ulvi Kõrgemaad

meeldiva koostöö, positiivse suhtumise, nõustamise ja juhendamise ning särasilmsuse eest.

13. Kristel Soolepp

Üliõpilas- ja õpilasesindus soovib tänada Kristel Sooleppa meeldiva koostöö, abivlmiduse, kiire informatsiooni vahetamise ja vastutulelikkuse eest.

14. Erika Palling

Üliõpilas- ja õpilasesindus soovib tänada Erika Pallingut meeldiva koostöö, positiivsuse ning üliõpilas- ja õpilasesinduse abistamise eest.

15. Kärt Ojasaar

Üliõpilas- ja õpilasesindus soovib tänada Kärt Ojasaart töösse pühendumise, siiruse, rõõmsameelsuse ja abivalmiduse eest.

16. Ülle Ernits

Üliõpilas- ja õpilasesindus soovib tänada Ülle Ernitsat meeldiva koostöö, toetamise, julgustamise, meisse uskumise ja traditsioonide hoidmise eest.