Skip to main content

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu stipendiumid

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) ja sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid (SA ERK) stipendiumikonkursi eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust oma loominguliste ja rakenduslike projektide koostamisel ning tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi.
Tutvu stipendiumistatuudiga SIIN!

Varasemalt on RKRN-i ja SA ERK-i "Parim rakenduskõrgkooli lõputöö" stipendiaadid olnud:

2021
Kertu Kuusk "Antibiootikumid lihatoodetes", juhendajad Laine Parts ja Kaie Eha. 

2020
Nele Külaots "Hamasuleen ja bisabolool kummelitees ning nende sisalduse muutus ajas", juhendaja Laine Parts.

2019
Anneli Käosaar "Multisensoorse keskkonna loomine dementsussündroomiga patsientidele Benita Kodu AS näitel", juhendaja Hanna-Maria Põldma.

2018
Aune Altmets "Tööstuskanepi droogide gaasikromatograafiline analüüs ja sisalduva kannabidiooli farmakoloogiline profiil", juhendajad Laine Parts ja Kaie Eha

2017
Liisa Põld "Õendusdokumentatsiooni kvaliteedi hindamine SA Tallinna Lastehaigla kirurgia osakonna näitel", juhendaja Mare Tupits, MA

2015
Annika Hunt ja Eva Moik "Rinnavähipatsiendi elukvaliteedi toetamine õdede poolt SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas", juhendajad Mare Tupits, MA ja Irma Nool, MA

2014
Riina Reinson "Külmpolümeriseeruva akrüüli ja karestatud akrüülhamba vaheline nakketugevus", juhendajad Tõnu Kauba MD, PhD ja Marit Paljak, MA

2012
Mari Saat "Eesti tegevusterapeutide rahulolu uurimine diplomieelse hariduse ja tööga", juhendaja Alar Sepp

2011
Tiina Sinisoo "Psüühikahäiretega patsientide vägivaldse käitumise mõju õdede tervisele ning vägivalla vähendamise võimalused", juhendaja Eda Müürsepp

2010
Kaire Kirikmäe "Vigade põhjused ravimite manustamisel ning õe tegevus peale eksimuse toimumist ning vigade ennetamisel", juhendaja Irma Nool

2009
Tatjana Pitkve "Õendustegevus diabeetilise jala ennetamisel", juhendaja Mare Tupits

2008
Ann Rajaver "Tegevusterapeudi roll osteoartroosi diagnoosiga kliendi tegevusvõime toetamisel", juhendaja Malle Kundla

Stipendium antakse traditsiooniliselt üle kõrgkooli suvisel lõpuaktusel, juunis.

Lisainfo:

 • Contact image

  Vootele Tamme

  Optometristi õppekava juht, õppejõud-lektor

  • vootele.tamme@ttk.ee
  • 6 711 737
  • 127