Skip to main content

Kõrgkooli töötajate rändkarikad

Alates 2012. aastast antakse kõrgkooli töötajate aastalõpu tänuüritusel üle kaks rändkarikat. Rändkarikaga "Aasta kolleeg" tunnustatakse töötajat, kes valitakse kõikide kõrgkooli töötajate seast. Rändkarikaga "Professionaalseim tugitöötaja" tunnustatakse tugitöötajat. 

2018. aastast lisandus rändkarikate hulka veel neli tiitlit - "Aasta tegu", "Aasta akadeemilline kirjutaja", "Aasta kirjutaja" ja "Aasta vedur".


2023. aastal toimus kõrgkooli töötajate aastalõpu tänuüritus 14. detsembril Vabamus, kus söödi koos õhtust ja tunnustatii kolleege.
Traditsioonilisel tänuüritusel jagati rändkarikarikaid „Aasta kolleeg", „Aasta vedur“, „Aasta tegu“, „Aasta professionaalseim tugitöötaja“, „Aasta haldjas“, „Aasta kirjutaja“ ja „Aasta akadeemiline kirjutaja". Karika juurde kuulub traditsiooniliselt ka nimeline kruus. Omalt poolt jagas tunnustusi ka rektoraat.

2023. aasta „Aasta kolleegi" tiitli sai Piret Gilden.

„Aasta veduriks“ valiti 2023. aastal Rister Levit, kes pälvis ka rektoraadi tunnustuse.

„Aasta tegu“ oli kõrgkooli institutsionaalne hindamine

„Aasta professionaalseimaks tugitöötajaks“ valiti Kristiina Puura.

„Aasta haldjaks“ tunnistati Ivar Alas.

„Aasta kirjutaja“ tiitli sai Maarja Randväli ja „Aasta akadeemiline kirjutaja" tunnustuse pälvis Irma Nool.

Tunnustuse „Rektoraadi müks“ sai Vootele Tamme.

Palju õnne!

Image
Tunnustus2023 Piret Gilden
Piret Gilden
Image
Tunnustus2023 Rister Levit
Rister Levit
Image
Tunnustus2023 Kristiina Puura
Kristiina Puura
Image
Tunnustus2023 Maarja Randväli
Maarja Randväli
Image
Ivar Alas
Ivar Alas

______________________________________________________________________________________________

2022. aastal toimus kõrgkooli töötajate aastalõpu tänuüritus taas traditsioonilisel kujul, sedapuhku kuulutati rändkarikate võitjad välja ning tunnustati kolleege 15. detsembril T1 Keskuse Cinamon kinos.

2022. aasta „Aasta teoks“ hääletati raamat „Roheteraapia toas ja õues. Käsiraamat kõigile“. Raamatu kokku pannud meeskonnast pälvisid tunnustuse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Kaie Eha, Hanna-Maria Põldma, Kristiina Didrik ja Grete Eiche.

2022. aasta „Aasta akadeemilise kirjutajaks" valiti Merle Talvik, kes aasta varem oli saanud „Aasta kirjutaja“ auhinna. 2022. aastal pälvis „Aasta kirjutaja“ tiitli aga Kadri Kööp.

„Aasta kolleegi“ rändkarikas läks 2022. aastal jagamisele – Piret Gilden ja Mikhail Bendera.

2022. aasta „Professionaalseimaks tugitöötajaks“ hääletati Piret Gilden.

„Aasta vedurit“ 2022. aastal välja ei antud.

Omalt poolt jagas tunnustusi ka rektoraat.

Rektoraadi tunnustuse pälvis Olesja Zeel Kohtla-Järve struktuurüksuse töö koordineerimise eest Ida-Virumaal. Tunnustusega kaasnes hõbedast kaelakee ja tänukiri.

Ukraina kutseharidustasemega õdede rakenduskõrgrharidusõppe käivitamise eest pälvisid rektoraadi tunnustuse Kristi Puusepp, Siret Piirsalu, Ljudmilla Linnik, Jaana Sepp, Jekaterina Motšjonova, Saskia Rass, Grete Sõõru, Tanel Murre, Caroline Põder ja Annika Anton. Tunnustusega kaasnes tänukiri ja kingikott.

Esimest korda anti välja ka tunnustus „Rektoraadi müks“, mille pälvis Jekaterina Šteinmiller rahvusvahelise konverentsi korraldamise eest.

Palju õnne kõigile!


Rändkarikate võitjad (vasakult paremale): „Aasta kirjutaja“ Kadri Kööp, „Aasta akadeemiline kirjutaja"
Merle Talvik, „Aasta kolleeg" ja „Professionaalseim tugitöötaja“ Piret Gilden ning "Aasta tegu" mees-
konnas olnud Hanna-Maria Põldma. Fotod: Aivar Ilves


Ukraina kutseharidustasemega õdede õppe käivitamisse panustatud kõrgkooli töötajad.


2021. aastal kõrgkooli töötajate aastalõpu tänuüritust traditsioonilisel kujul ei toimunud, kuid töötajate tunnustamine, rändkarikate võitjate väljakuulutamine ja jõulukinkide jagamine toimus 16. detsembril Zoom´i vahendusel.

2021. aasta "Aasta teoks" hääletati 14. oktoobril toimunud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuse 55. juubeliks korraldatud veebikonverents "Kukruse eri: pole hullu - saame hakkama!". Konverentsi korraldamisega oli seotud kogu Kohtla-Järve meeskond. 

2021. a "Aasta veduriks" hääletati Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - kogu Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koolipere sai tiitli veel ühe aasta eduka möödumise eest. 

2021. a "Aasta akadeemilise kirjutajaks" valiti Heli Kuuse. Aasta akadeemilise kirjutaja valikul võetakse arvesse erinevaid kriteeriume: publikatsioonide koguarv; esma- või ainuautorsusega publikatsioonide arv; publikatsiooni ETIS klassifikaator.

2021. a "Aasta kirjutaja" tiitli sai Merle Talvik. Aasta kirjutaja valikul võetakse arvesse erinevaid kriteeriume: publikatsioonide koguarv; teema ühiskondlik olulisus; teema erialane olulisus/eriala edendamine.

2021. a "Aasta kolleeg" on Silja Mets-Oja.

2021. a "Professionaalseimaks tugitöötajaks" hääletati Kristiina Puura.

Nimelise karika juurde kuulub graveeritud kruus, mis on kujundatud keraamik Kadri Jäätma poolt.

Teist aastat järjest anti välja ka "Rektoraadi tunnustus", mille pälvis Siret Piirsalu. Tunnustusega kaasnes hõbedast kaelakee ja tänukiri.

Palju õnne kõigile!


Kohtla-Järve struktuuriüksus


Tallinna Tervishoiu Kõrgkool


Heli Kuuse


Merle Talvik


Silja Mets-Oja


Kristiina Puura


Siret Piirsalu


2020. aastal kõrgkooli töötajate aastalõpu tänuüritust traditsioonilisel kujul ei toimunud, kuid töötajate tunnustamine ja rändkarikate võitjate väljakuulutamine toimus 17. detsembril Zoom´i vahendusel.

2020. aasta "Aasta teoks" hääletati kõrgkooli 80. juubelile pühendatud rahvusvaheline veebikonverents "Public Health & Healthcare in the Move" - Opportunities and Challenges in Research, Practice and Policy. Konverentsi korraldamisega on seotud: Kadi Lubi, Merle Talvik, Nele Kunder, Kadri Kööp, Merle Ojasoo, Irma Nool, Olga Novikova, Marit Talunik, Grete Sõõru, IT meeskond, üliõpilaskonverentsi moderaator Maria Liiger.

2020. a "Aasta veduriks" hääletati Kadi Lubi - kõrgkooli 80. juubelile pühendatud rahvusvahelise konverentsi "Public Health & Healthcare in the Move" - Opportunities and Challenges in Research, Practice and Policy korraldamise ja konverentsi töörühma juhtimise ja ka teadusvõimekuse arendamise eest.

2020. a "Aasta akadeemilise kirjutajaks" valiti Kadi Lubi. Aasta akadeemilise kirjutaja valikul võetakse arvesse erinevaid kriteeriume: publikatsioonide koguarv; esma- või ainuautorsusega publikatsioonide arv; publikatsiooni ETIS klassifikaator.

2020. a "Aasta kirjutaja" tiitli sai Kaie Eha. Aasta kirjutaja valikul võetakse arvesse erinevaid kriteeriume: publikatsioonide koguarv; teema ühiskondlik olulisus; teema erialane olulisus/eriala edendamine.

2020. a "Aasta kolleeg" on Kadi Lubi.

2020. a "Professionaalseimaks tugitöötajaks" hääletati Mikhail Bendera.

Nimelise karika juurde kuulub graveeritud kruus, mis on kujundatud kunstnik Kersti Kõrsmaa poolt.

Esmakordselt anti välja ka "Rektoraadi tunnustus", mille pälvis Monika Alasoo. Tunnustusega kaasnes hõbedast käevõru ja tänukiri.

Palju õnne kõigile!


Pildil paremal: Mikhail Bendera


Pildil: 2020. aasta auhindade "Aasta vedur", "Aasta kolleeg" ja "Aasta akadeemiline kirjutaja" võitja Kadi Lubi


Pildil: 2020. aasta auhinna "Aasta kirjutaja" võitja Kaie Eha


Pildil paremalt: Monika Alasoo ja rektor Ülle Ernits


2019. aasta "Aasta teoks" valiti üliõpilaste lõputööde põhjal koostatud kogumiku "Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal II" väljaandmine. Kogumiku koostajad: Kadri Kööp, Merle Talvik, Kadi Lubi, Taimi Tulva, Kaire Sildver.

2019. a "Aasta veduriks" valiti Kadi Lubi - Kadi Lubi on rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuse (RUTA) meeskonna juht, uuringute ja akadeemilise eetika eesvedaja. Kadi Lubi nõustab õppejõude teadusalastes küsimustes. Kadi Lubi on andnud panuse kirjalike tööde juhendi uuele kuuele. Kadi algatab uusi ideid ja arengusuundi erinevatel õppekavadel ja erinevates valdkondades.

2019. a "Aasta akadeemilise kirjutaja" tiitli sai Urve Kaasik-Aaslav. Aasta akadeemilise kirjutaja valikul võeti arvesse erinevaid kriteeriume: publikatsioonide koguarv; esma- või ainuautorsusega publikatsioonide arv; publikatsiooni ETIS klassifikaator.

2019. a "Aasta kirjutaja" tiitli sai Kaie Eha. Aasta kirjutaja valikul võeti arvesse erinevaid kriteeriume: publikatsioonide koguarv; teema ühiskondlik olulisus; teema erialane olulisus/eriala edendamine.

2019. a "Aasta kolleeg" on Kaie Eha.

2019. a "Professionaalseimaks tugitöötajaks" valiti Liudmila Lisitsyna.

Nimelise karika juurde kuulub graveeritud kruus, mis on kujundatud keraamik Kadri Jäätma poolt. Palju õnne kõigile!


Pildil paremalt: Liudmila Lisitsyna, Urve Kaasik-Aaslav, Kaie Eha, Kadri Kööp, Kadi Lubi, Taimi Tulva ja Merle Talvik


2018. aasta "Aasta kolleegi" tiitli sai Lilian Ruuben. "Professionaalseimateks tugitöötajateks" valiti Agnes Pärnamägi ja Rister Levit. "Aasta veduriks" valiti Kristi Puusepp. "Aasta akadeemiliseks kirjutajaks" osutus Marika Merits ja "Aasta kirjutajaks" Heli Kuuse. "Aasta teoks" valiti magistriõppe avamine. Palju õnne kõigile!


Pildil: 2018. aasta "Aasta kolleeg" Lilian Ruuben


Pildil: 2018. aasta "Professionaalseim tugitöötaja" Agnes Pärnamägi


Pildil: 2018. aasta "Professionaalseim tugitöötaja" Rister Levit


Pildil: 2018. aasta "Aasta vedur" ja "Aasta tegu" eestvedaja Kristi Puusepp


Pildil: 2018. aasta "Aasta akadeemiline kirjutaja" Marika Merits


Pildil: 2018. aasta "Aasta kirjutaja" Heli Kuuse


2017. aastal tunnustati Aasta Kolleegi rändkarikaga Ljudmila Linnikut. Professionaalseima Tugitöötaja ränkarikaga tunnustati Grete Sõõrut.


Pildil: 2017. aasta Aasta Kolleeg Ljudmila Linnik


Pildil: 2017. aasta Professionaalseim Tugitöötaja Grete Sõõru


2016. aastal tunnustati Aasta Kolleegi rändkarikaga Mare Tupitsat. Professionaalseima Tugitöötaja ränkarikaga tunnustati Aare Piili.


Pildil: 2016. aasta Aasta Kolleeg Mare Tupits.


2015. aastal pälvisid Aasta Kolleegi rändkarika Ene Kotkas, Vootele Tamme ja Mare Tupits. Professionaalseima Tugitöötaja ränkarikaga tunnustati Mikhail Benderat.


Pildil: 2015. aasta üks Aasta Kolleegidest Ene Kotkas.


2014. aastal pälvis Aasta Kolleegi rändkarika Milvi Moks. Professionaalseima Tugitöötaja rändkarikaga sai tunnustatud Kristiina Pullerits.


2013. aastal pälvis Aasta Kolleegi rändkarika Kristi Puusepp. Professionaalseima Tugitöötaja rändkarikaga tunnustati Ülle Kuuset.


Pildil: 2013. aasta Aasta Kolleeg Kristi Puusepp (pildil paremal).


2012. aastal pälvis Aasta Kolleegi rändkarika Mare Tupits. Professionaalseima Tugitöötaja rändkarikaga tunnustati Andrei Pugatšovi.


Lisainfo: