Skip to main content

Õppurite nõustamine

Õpinõustamine
 • õppetöökorraldusliku informatsiooni jagamine;
 • praktikakorraldust puudutava informatsiooni jagamine;
 • akadeemilise puhkuse planeerimine, pikendamine ning katkestamine;
 • õppekoormuste arvestamine ja valimine;
 • õppeainete hindamiste sooritamine, õpivõlgnevuste likvideerimine;
 • õppurite nimekirjast kustutamine (eksmatrikuleerimine);
 • vahetusüliõpilasena/-õpilasena välisriigis õppimine (mobiilsus);
 • varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA);
 • erivajadustega õppurite nõustamine (spetsiifiline teave õppimise eripärade, võimalike abivahendite ja/või kohanduste osas).

Täpsema info leiate SIIT.

Psühholoogiline nõustamine
 • isiksuse arenguprobleemid (enesehinnang, arengukriisid, motivatsioonikadu, enesekehtestamise probleemid jne);  
 • tervisehäiretest tingitud seisundite psühholoogiline toetamine (akuutne või krooniline haigus, stress, masendus jne);
 • kriisiabi (rasked elusündmused nagu raske haigus, surm, lein, lahutus jne);
 • õppimisega seotud probleemid (ajakasutus ja -planeerimine, eksami- või esinemisärevus, kognitiivsete tehnikate leidmine õppematerjali mõtestatud omandamiseks jne).

Psühholoogide kontaktid ja täpsema info nõustamisele registreerimiseks leiate SIIT.

NB! Psühholoogiline nõustamine on mõeldud ainult Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppuritele. Teenust ei pakuta majast väljaspool olevatele isikutele. Infot tasuta nõustamisteenuste kohta väljaspool kõrgkooli leiate SIIT.

Karjäärinõustamine
 • haridus- ja tööelu analüüs, planeerimine ning eesmärkide seadmine;
 • õpi- ja töökogemused, -oskused ja nendega arvestamine;
 • karjääri võimalused ja väljavaated;
 • tööeetika-alased väärtused, nende kujundamine;
 • pika- ja lühiajalised karjäärieesmärgid; kutsekindlus, töömotivatsioon, konkurentsivõimelisus;
 • erivajadustega õppurite nõustamine (spetsiifiline teave õppimise eripärade, võimalike abivahendite ja/või kohanduste osas)

Täpsema info kõrgkoolis toimuvate karjääriseminaride ja karjäärinõustamise kohta leiate SIIT.

Töökuulutused leiate SIIT.

Tuutorlus

Üliõpilasest nõustajad ehk tuutorid aitavad vajadusel esimese kursuse õppureid ja väliskülalisüliõpilasi oma õpingute alustamisel paremini kohaneda õppeprotsessiga. Tuutoritöö juurde kuulub ka esmakursuslastel õpingute alustamisel tekkida võivate probleemide lahendamisele kaasa aitamine.

Täpsema info tuutorluse kohta leiate SIIT.

Tuutorite kontaktid leiate SIIT.

Kui on huvi hakata ise tuutoriks, leiate täpsema info SIIT.

Esmakursuslastele on palju vajalikku informatsiooni 2022/2023. õppeaasta Õppeteatmikus, mis jagatakse õppuritele kätte esimestel õppenädalatel.

Kiirelt leitav:

Õppekorraldusega seotud avalduste info leiate SIIT.

Üliõpilaspiletite / Õpilaspiletite tellimine eduid.ee  ja täpsem info SIIT.

Õppeosakonna nõustamise valdkonnad ja kontaktid leiate SIIT.

Info ja kontaktid välismaal õppimise kohta leiate SIIT.

 • Contact image

  Saskia Rass

  • saskia.rass@ttk.ee
  • +372 671 1734
  • 102