Skip to main content

Missioon ja visioon

Väljavõte Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2022-2026 arengukavast

Missioon
Tagame tervise- ja heaoluvaldkonna spetsialistide järjekestvuse, arendame siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd ning viime läbi uurimis ja arendustegevust.

Visioon 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on tervise- ja heaoluvaldkonnas tunnustatud ning arenev kompetentsikeskus.