Skip to main content

Kutseõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate õpiränne

2016. aastast on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakond osalenud Eramus+ õpirändes. Õpirändesse on kaasatud hooldustöötaja ja lapsehoidja õppekava õpilased. Osaledes õpirände projektis saab õpilane kindlust oma eriala valiku õigsuses, laieneb silmaring ning olulisel kohal on veendumus, et kutseõppe õpilased on ka mujal riikides olemas ning nende prestiiž ühiskonnas on kujundatav läbi nende endi poolt elluviidud tegevuste. Õpirände projektiga soovime teadvustada kutseõppe olulisust ning aidata kaasa parema maine kujundamisele. Vähem tähtis ei ole erialaste teadmiste ja oskuste täiendamine. Oluline on ka õpirändes saadud keeleline kogemus ning ülevaade praktika riigi kultuurilisest eripärast.

2018/2019 õppeaasta, projekt: Kogemusi hankimas

Koostööpartnerid:

 • Oberstufenzentrum Elbe-Elster, Saksamaa
 • Axxell Utbildning AB, Soome

2017/2018 õppeaasta, projekt: Mobiilsed hooldustöötajad ja lapsehoidjad

Osalejad: kuus hooldustöötaja õppekava õpilast ja neli lapsehoidja õppekava õpilast
Koostööpartnerid:

 • Social- og Sundhedsskolen Fyn, Taani
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Soome

2016/2017 õppeaasta, projekt: Hooldustöötajate ja lapsehoidjate õpiränne

Osalejad: kolm hooldustöötaja õppekava õpilast ja kolm lapsehoidja õppekava õpilast, sh üks töökohapõhise õppe õpilane
Koostööpartnerid:

 • Helsingin kaupunki/opetusvirasto
 • Oberstufenzentrum Elbe-Elster

Lisainfo:

 • Contact image

  Piret Tamme

  Kutseõppe osakonna juhataja, elukestva õppe keskuse õppejõud-juhtivlektor

  • piret.tamme@ttk.ee
  • 6 711 729
  • 108