Skip to main content

Kursusevanemad

Tere head tudengid ja esmakursuslased!

Head uut kooliaastat! 

Nagu kombeks on siis igal kursusel on oma rühmavanem. Rühmavanema ülesanne on oma rühma esindada, suhelda vajadusel õppejõududega ja info edastamine ning koostöö üliõpilas- ja õpilasesindusega.

 

Oleks hea, kui Te suudate enda rühmavanema kiiremas korras ära valida, et üliõpilas- ja õpilasesindus saaks luua ühtset, toimivat süsteemi. Kui olete juba valinud oma rühmavanema, siis palun edastage rühmavanema andmed (kursus, nimi, telefoni number, email) aadressile opilasesindus@ttk.ee

 

Rühmavanema valimise tähtaeg on 30. september


Teie üliõpilas- ja õpilasesindus