Skip to main content

Kuidas minna välismaale praktikale

ENNE VAHETUSSE MINEMIST  

 

Oota ära info kutseõppe osakonna juhilt. 

Seejärel kirjuta motivatsioonikiri ja saada see kutseõppe osakonna juhatajale. Motivatsioonikiri peab vastama küsimustele:  

 1. Miks õpilane soovib minna välisriiki praktikale?  

 1. Millisesse sihtriiki ja praktikabaasi (hooldekodu, haigla, lasteaed jne.) soovib õpilane minna?  

 1. Millised on praktika üldised eesmärgid?  

Laekunud taotluste põhjal moodustatakse pingerida, mille koostamisel arvestatakse õpilaste õppeedukust, keeleoskuse taset, aktiivsust ja motivatsioonikirja.  

LISATINGIMUSED:  

 1. Töökohapõhises õppes välismaale praktikale minemiseks on õpilasel vaja tööandjalt luba.  

 1. Kõikidele Erasmus+ õpirändes osalevatele õpilastele on kohustuslikud online keeletestid enne ja pärast vahetusperioodi. 

 1. Praktikat saab välismaal läbida ainult õppekavas praktikaks ettenähtud ajal.  

 

Kui kutseõppe osakonna juhataja on välisõpingud kooskõlastanud, tuleb allkirjastada leping. Täida leping koostöös õppekavade koordinaatoriga. Lepingu allkirjastab kõigepealt õpilane, seejärel rahvusvaheliste suhete juht ja lõpuks vastuvõttev partnerkool. Nõutud allkirjade ja templitega leping saadetakse vastuvõtvasse partnerkooli skaneeritult.  

NB! Väga oluline on lepingute puhul pidada silmas täpseid kuupäevi.  

Kui praktikaplaan on kokku lepitud ja vajalikud dokumendid allkirjastatud ja partnerkooli saadetud ning vastuvõttev kool on allkirjastatud praktika lepingu tagasi saatnud, tehakse leping õpirände toetuse kasutamiseks.  

 

NÕUTAVAD LISADOKUMENDID  

 • Tervisetõend   

 • Väljavõte karistusregistrist  

 • Ravikindlustuskaart. Ravikindlustuskaardi saad tellida siit 

 • Kindlustus. Kindlustuse sõlmimine on õpilase enda kohustus. Loe lisa siit 

 

PRAKTIKA AJAL  

Praktika ajal on õpilane kohustatud võtma ühendust üks kord nädalas kutseõppe osakonna juhatajaga, et anda ülevaade praktika toimimisest.

Juhul, kui praktikalepingus tekib muudatusi, tuleb nendest koheselt teavitada kodukõrgkooli kutseõppe osakonna juhatajat ja rahvusvaheliste suhete projektijuhti. 

 

ENNE VASTUVÕTVAST KOOLIST NAASMIST  

Uuri vastuvõtvast koolist, kas praktikatõend antakse sulle kaasa või saadetakse kodukõrgkooli. Enne kodukõrgkooli naasmist kontrolli, et dokumentides kajastuv informatsioon oleks korrektne ja vastaks lepingule: õpilasvahetuse perioodi kuupäevad, sooritatud praktika nimetused, ainepunktid.  

 

PÄRAST VASTUVÕTVAST KOOLIST NAASMIST  

Partnerkooli poolt väljastatud tunnistuse alusel välissoorituste ülekandmiseks õppesooritustesse täida TAHVLIS VÕTA taotlus. Juhendi välissoorituste ülekandmiseks õppesooritustesse leiad siit.

Taotlusele tuleb lisada praktikasooritust tõendav dokument. Komisjon vaatab sisestatud sooritused üle ja saadab ametlikule e-postile teavituse, kui välispraktika sooritus on kinnitatud ja õppesooritustesse lisatud. Küsimuste korral pöördu õppetöö spetsialisti poole. 

NB! Õpilane vastutab selle eest, et kõik vajalikud dokumendid oleksid esitatud ja ning kõik sooritused oleks enne semestri lõppu õppeinfosüsteemi sisse kantud.

Pärast praktika sooritamist välisriigis peab iga õpilane esitama online tagasiside-aruande Mobility Tool'i vahendusel, milles ta annab hinnangu oma praktikale partnerkoolis. Tagasiside täitmine on kohustuslik ja sätestatud lepinguga.

Semestri lõpus täida ära kõrgkooli Erasmus+ välisõpingute ja praktika rahulolu küsimustik, mis tuleb teatisena e-posti teel.  

 

 

 

 

 

 • Contact image

  Piret Tamme

  Kutseõppe osakonna juhataja, elukestva õppe keskuse õppejõud-juhtivlektor

  • piret.tamme@ttk.ee
  • 6 711 729
  • 108