Skip to main content

EUROSTUDENT V Küsitlus

 

EUROSTUDENTi eesmärgiks on koguda võrdlevaid andmeid üliõpilaste õppe- ja elutingimuste kohta, et poliitikakujundajad nii riikide kui ka Euroopa tasemel saaksid hinnata kõrghariduspoliitikate toimimise tulemuslikkust (nt õppetoetuste süsteemi toimimine, ühiselamukohtade vajadus, õppekorralduse probleemid jne). Võrdlevad andmed üliõpilaste kohta võimaldavad anda hinnangut iga riigi kõrghariduspoliitika mõjususe kohta ning hinnata kohaliku süsteemi tugevusi ja nõrkusi rahvusvahelises võrdluses.

 

Uuringu õnnestumiseks vajame aga üliõpilaste abi. Ainult teie arvamuste põhjal saame kokku panna pildi Eesti erinevate kõrgkoolide üliõpilaste õppe- ja elutingimustest ja leida üles lahendamist vajavad probleemid. Seega on iga vastus väga oluline ja väärtuslik!

 

Käesoleva küsimustiku täitmine võtab aega ligikaudu 30 minutit. Palun loe küsimused hoolikalt läbi ja vasta enda kohta võimalikult täpselt. Küsitlus on anonüümne ning tulemusi kasutatakse vaid üldistatud kujul.

 

NB! Kõikide vastanute vahel loositakse välja auhindu SA Archimedeselt. Loosimises osalemiseks sisesta küsimustiku lõppu oma telefoninumber ja/või e-postiaadress. Kontaktandmeid kasutatakse ainult loosiauhindade võitjatega ühenduse võtmiseks.

Küsimuste või probleemide korral võite pöörduda küsitluse Eesti koordinaatori Mai Beilmanni poole (mai.beilmann@ut.ee).

http://www.ut.ee/ec_kysitlus/?lang_id=1&kysitlus=67