Skip to main content

Õppeosakond

Õppeosakond tegeleb õppekorralduse koordineerimisega kõrgkoolis. Osakonna põhiülesandeks on tagada kvaliteetne ja häireteta toimiv õppetöö.

Õppeosakond võtab vastu õppureid  E – N 10.00 – 12.30, 14.00 – 16.00. 

Õppeosakonna kõik kontaktid.

Kes millega tegeleb õppeosakonnas:

Anna-Mari Andok – õppetöö spetsialist (õpinõustamine: õendus)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Anna-Mari kontakt

Jekaterina Motšjonova – õppetöö spetsialist (õpinõustamine: rakenduskõrgharidus (va õendus) + kutseõppe koolipõhised rühmad)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Jekaterina kontakt

Elina Roosaar-Korba – õppetöö spetsialist (VÕTA + õpinõustamine: farmatseut (inglise keeles))

Töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Elina kontakt

Saskia Rass  õppetöö spetsialist (vastuvõtt) 

Õppurite vastuvõtu planeerimine ja korraldamine, töötajate ja kandidaatide nõustamine antud valdkonnaga seotud küsimustes.

Saskia kontakt

Gertrud Lumi – praktikaspetsialist (praktika)

Praktika korraldus, lepingute sõlmimine, teatiste saatmine, praktikale registreerimise koordineerimine.

Gertrudi kontakt

Kai Kell – õppetöö peaspetsialist (praktika) ja õpinõustamine (magister + rühmad HAM2, HO24tp, HO25tp)

Praktika korraldus ja selle kvaliteedi tagamine, koostöö praktikabaasidega.

Kai kontakt

Grete Sõõru – rahvusvaheliste suhete juht

Rahvusvaheliste suhete koordineerimine ning juhtimine.

Grete kontakt

Paula Pajo – Erasmus+ koordinaator

Õppurite nõustamine vahetusõpingute teemal Erasmus+ programmi raames.

Paula kontakt 

Kadri Ausmeel – õppetöö peaspetsialist (dokumendihaldus)

Õppetööalase dokumentatsiooni koostamine ning korrashoid; õppurite üle arvestuse pidamine, lõpudokumentide vormistamine, töötajate ja õppurite nõustamine õppetööalastes küsimustes, õppurite õppeteenuslepingute koostamine ja haldamine.

Kadri kontakt

Kristiina Puura – õppetööjuht (tunniplaan - kõrgharidus)

Õppetöö planeerimine, tunniplaani koostamine kõrghariduses, aineprogrammide haldamine, valik- ja vabaainete koordineerimine.

Kristiina kontakt

Keidi-Riin Unt  – õppetööjuht (tunniplaan - kutseõpe) ja õpinõustamine (rühmad HAM1, LHtp11, TJtp, TEStp, HO13tp)

Õppetöö planeerimine, tunniplaani koostamine, praktikale registreerimise koordineerimine, praktikakohtade otsimine ja -lepingute sõlmimine kutseõppes.

Keidi-Riini kontakt

Tuuliki Koppel – õppekvaliteedijuht

Nõustamise koordineerimine, tagasiside kogumine, statistika, aruandlus, õppekavade haldamine.

Tuuliki kontakt

Eve Epner – rahvusvaheliste suhete projektijuht

Õppejõudude ja töötajate ning õppurite õpiränne Erasmus+ programmi raames

Eve kontakt

Jaana Sepp – õppeosakonna juhataja

Õppeosakonna juhtimine, vaiete lahendamine, õppeprotsesside juhtimine

Jaana kontakt

Õppeosakonna arengukava 2017-2021
Õppeosakonna põhimäärus