Skip to main content

Üliõpilaskonna ja õpilaskonna põhikirja muudatuse eelnõu

Tere kõigile TTK õppuritele!

Üliõpilas- ja õpilasesindus on viimastel kuudel tegelenud mõndade muudatuste sisseviimisega Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaskonna ja õpilaskonna põhikirja. Põhikiri on nüüdseks uuendatud ning saanud kinnituse ka esinduse koosolekul. Nagu eeskiri ette näeb on järgmiseks sammuks põhikirja tutvustamiseks ning ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks üliõpilas- ja õpilaskonnale.

Selleks oleme pannud üles muudatustega põhikirja meie kodulehele: www.ttk.ee/ye/144748 . 
Seal saate tutvuda hetkel kehtiva põhikirjaga ning põhikirjaga, millesse on viidud sisse muudatused.

Ning teie ülesanne on seda lugeda ning anda põhikirja muudatuste kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Selleks on aega täpselt üks kuu. Seejärel vaatab esindus saabunud ettepanekud ja vastuväited läbi, kooskõlastab lõpliku eelnõu koos ülevaatega esitatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamise kohta ning esitab põhikirja eelnõu üliõpilaskonnale ja õpilaskonnale vastuvõtmiseks. 

Ettepanekud ja vastuväited esitada palun: opilasesindus@ttk.ee 
Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 05.11.2012.

Üliõpilaskonna ja õpilaskonna põhikirja võtab üliõpilaskond ja õpilaskond vastu koosseisu kahe kolmandiku häälteenamusega. Kui üliõpilane või õpilane ei ole kahe nädala jooksul põhikirja eelnõu vastuvõtmiseks esitamisest arvates oma arvamust põhikirja vastuvõtmise kohta esitanud, loetakse ta põhikirjaga vaikimisi nõustunuks.

Sinu,
Üliõpilas- ja õpilasesindus