Skip to main content

Üliõpilas- ja õpilasesindus võeti täieõiguslikuks TÜÜLi liikmeks!

Sellel neljapäeval toimus Estonian Business School ruumides igakuine Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua üldkogu, mille üheks punktiks oli Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli TÜÜLi liikmeks astumise hääletus. Hääletuses osalenutest hääletasid kõikide kõrgkoolide volinikud meie kõrgkooli esinduse liikmeks astumise poolt.

 

Sellega kinnitati meid ametlikult TÜÜLi täieõiguslikuks liikmeks. Palju õnne!

 

Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ehk TÜÜL on Tallinna Üliõpilaskondi ja nende üliõpilasi koondav organisatsioon, mille liikmeteks on 12 Tallinna kõrgkooli. TÜÜL tegeleb peamiselt üliõpilaste haridus- ja sotsiaalpoliitilise olukorra parandamisega ning Tallinna linnas üliõpilaste õiguste kaitsmisega.

 

Loe rohkem TÜÜLi kohta: www.tudengimaja.ee

 

Sinu,

Üliõpilas- ja õpilasesindus