Skip to main content

ÜE valimised 2015

Tere kallid koolikaaslased,

Praeguse Üliõpilas- ja õpilasesinduse juhatuse ametiaeg hakkab vaikselt läbi saama. See tähendab, et tuleb korraldada uued valimised ja anda võimaluse end teostada uutel tudengitel. Üliõpilas- ja õpilasesindusse kuuluda on auväärne ning seda juhtida veel auväärsem. Esinduse juhtimine nõuab küll palju pühendumist ning energiat, kuid tasub end mitmekordselt ära. See annab sulle väärtusliku juhtimiskogemuse, võimalused end ja oma mõtteid teostada ning laialdased teadmised kõrgharidusmaastikul ning paljudes muudes valdkondades. 

Selleks, et oleks selgem, mis tähendab üliõpilas- ja õpilasesinduse juhatuses olemine, annan veidi sellest aimu alljärgnevalt:

 • Esinduse juhatus koosneb kahest liikmest: esimees ja aseesimees.
 • Hetkel on aktiivseid esinduse liikmeid 20 (nende seas ka toetavad liikmed). See tähendab, et on palju tegusaid ja osavaid tudengeid, kes juhatust kõiges toetavad. 
 • Esinduse liikmeks olemisega kaasnevad mitmed privileegid: kasutada üliõpilasesinduse ruumi piiramatult, broneerida klassiruume, aulat jne, olla kursis kõige toimuvaga eelisjärjekorras, saada aktiivsusstipendiumit jne
 • Esinduse esimeheks olemine ei tähenda kõige ise tegemist. See tähendab asjade koordineerimist, sujuvamaks muutmist, korraldamist ning kursis olemist kõigega. Esinduse aseesimees on kõigega samuti kursis ning abistab ja vajadusel asendab esimeest tema tegemistes.

Kui soovid esinduse juhatusse kandideerida, siis selleks tuleb kursis olla järnevaga:

 • Esinduse juhatusse kandideerimise aeg on 16.03-29.03
 • Esinduse valimiste aeg on 30.03-05.04
 • Esinduse juhatusse saab kandideerida kahele ametikohale: esimees ja aseesimees
 • Ametikohad määrab valimiste tulemusel tekkinud pingerida, enim hääli saanud kandidaat saab esinduse esimehe ametikohale ning temast järgmine aseesimehe kohale
 • Esindusse kandideerimisel tuleb täita ankeet, mille leiate: http://www.ttk.ee/public/Esindus/ttk_ue_valimisankeet-avaldus_juhatus.doc 
 • Koostada motivatsioonikiri, milles kirjeldate lühidalt ennast ja miks soovite kandideerida ÜE juhatusse
 • Ning saata need failid, koos pildiga endast: uliopilas.esindus@ttk.ee meiliaadressile või tuua ruumi 107.

Juhatusse kandideerimise aeg on küll lühike aga siiski piisav, et oma otsuses kindel olla. 
Kui jääd hätta motivatsioonikirja koostamise või ankeedi täitmisega siis aitan sind hea meelega: opilasesindus@ttk.ee

Juhatuse valimisele järgneb sisseelamise periood, mil vana juhatus annab endast parima, et uue juhatuse viia kurssi kõige olulisega, mis on vajalik esinduse toimimiseks. Kedagi ei jäeta hätta uues positsioonis. 

Juhatuse valimistele järgneb esinduse erialade esindajate valimiste periood, mille info täpsustame lähiajal.
Ära siis unusta, et kandideerimise aeg on 16.03-29.03 ning valimised toimuvad 30.03-05.04!

Ning kui otsustad kandideerida juhatusse, aga jääb puudu häältest, siis on alati võimalus kandideerida oma õppetooli esindajaks.

Head kandideerimist!