Skip to main content

Konverents lapsehoiuteenust pakkutavatele töötajatele

Neljapäeval, 9. novembril algusega kell 10 toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis konverents lapsehoiuteenust pakkuvatele töötajatele teemal “Kuidas kohaneda ja toime tulla muutuvas õigusruumis?”. Konverentsi eesmärk on arutleda erinevate seadussätete üle, mis mõjutavad lapsehoiuteenuse pakkumist Eestis.

Lapsehoiuteenust pakkuvatele töötajatele suunatud konverentsil astuvad ettekannetega üles nii Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi kui Lastekaitse Liidu spetsialistid ja Taani praktikud. Toimub ka tööandjate paneel, kus arutletakse lapsehoiu ja lasteaia sarnasuste ja erinevuste üle.

"Oleme aastaid korraldanud konverentse lähtuvalt meie õppekava sihtgrupist – 2017. aasta sügisel oleme järjega jõudnud lapsehoidjate juurde,” ütles kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme. “On hea meel, et saame kokku kutsuda ja arutleda erinevate lapsehoiuteenust puudutavate teemade üle, sh üheks suuremaks arutelu teemaks on seda puudutav seadusandlus," lisas Tamme.

Registreerimisinfo ja konverentsi päevakava leiad SIIT

ETTEKANDED
"Kuidas ma õppisin lapsehoidjaks?" - Ene Pilliroog, Marge Kaljurand
"Rehabilitatsioonivaldkonnast ja sellega seotud teenustest" - Kristel Ojala
"Nõuded lapsehoiuteenuse pakkujale - kutsestandardist kutse taotlemiseni" - Kati Putk
"Kuidas ellu jääda muutuvas õigusruumis?" - Inge Langballe
"Abivahendite seadusandlus" - Triin Teresa Veensalu