Skip to main content

Üliõpilaskonverents "Üliõpilaselt üliõpilasele"

7. novembril algusega kell 10 toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis üliõpilaskonverents “Üliõpilaselt üliõpilasele”. Konverentsil astusid ettekannetega üles nii kõrgkooli erinevate erialade õppurid kui välisüliõpilased partnerkõrgkoolidest.

Üliõpilaskonverentsi, mille eesmärk oli kõrgkooli erialade vahel üliõpilaste uuringute ja ideede jagamine, korraldas kõrgkool koostöös üliõpilas- ja õpilasesindusega esimest korda. Konverentsipäeva avas rektor Ülle Ernitsa ja üliõpilas- ja õpilasesinduse esimehe Rita Raadiku avakõne, millele järgnesid nii kõrgkooli erinevate erialade õppurite kui Tšehhi ja Bosnia ja Hertsegoviina partnerkõrgkoolide välisüliõpilaste ettekanded tänapäeva aktuaalsetel tervishoiu teemadel.

“Üliõpilastööd ei ole enam ammu pelgalt õppeprotessi lõpuks tehtavad teoreetilised tööd. Tänased lõputööd on praktilise väärtusega, nende autorid on saavutanud uurimistöö koostamise kogemuse ning kitsas valdkonnas pädevuse. Kõrgkoolis korraldatava üliõpilaskonverentsi peamine väärtus on üliõpilaselt üliõpilasele kanduv kogemus ja õhkkond, mille loovad üliõpilased ise,” ütles kõrgkooli rektor Ülle Ernits.  

VAATA JÄRELE!
Konverentsi päevakava
Abstraktide kogumik
Videoülekanded posterettekannete ringkäigult

Konverentsi ülekanne (paremaks vaatamiseks soovitame sätetest määrata pildikvaliteediks 720p!)
Galerii

Ettekanded:


Projekt „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – sisutegevused“, nr SFOS-is 2014-2020.4.01.16-0048