Skip to main content

Videosild viib Eestist Afganistani tervisekoolituse lõputunnistused

Esmaspäeval 1. oktoobril saavad Afganistani ämmaemandad tervisekoolituse tunnistused, mis antakse üle videosilla vahendusel Eestist. Kaheksa kuud kestnud veebipõhise täiendõppekursuse, mille koostas ja viis läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (TTHK) MTÜ Mondo arengukoostöö projekti raames, läbisid 36 ämmaemanduse õppejõudu ja praktiseerivat ämmaemandat Põhja-Afganistani Faryabi provintsis.

Vaata galeriid!

Omanäoline digitaalne lõputseremoonia algab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Kännu 67) Eesti aja järgi kell 10 (Kabuli aja järgi kell 11.30) mõlema riigi rahvushümni esitamisega. Eestipoolsed avasõnad ütlevad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, MTÜ Mondo juhatuse esimees Riina Kuusik-Rajasaar ja Välisministeeriumi arengukoostöö büroo juht Ann Hänni. Enamike tseremoonial osalevate Afganistani ämmaemandate jaoks on see esimene väljasõit oma kodupiirkonnast riigi pealinna Kabuli, kus külastatakse sünnitushaiglat ja kohtutakse erialaliidu ja tervishoiu ametkondade töötajatega.

Veebikeskkonnas Moodle loodud kursus pakkus osalejatele erialakirjandust, õppefilme ja praktilisi ülesandeid, mida ühiste arutelude ja grupitöö käigus lahendati. Kursus käsitles laia valikut teemasid - teadmisi täiendati naise elukaare, pereplaneerimise, raseduse, sünnituse ja sellele järgneva perioodi ning vastsündinu ja imiku hoolduse kohta. Osalejad viisid ise läbi tervisekasvatuslikke loenguid koolitüdrukutele, mille kaudu mitmekordistub kursuse mõju kohalikule elanikkonnale.

Provintsi keskuse Andkhoy linnas asuva Yenghi Shadab meditsiinikooli seminariruumis, kuhu olid üles seatud interneti-ühendusega arvutid ja ekraan, käis töö TTHK õppejõudude ja IT-spetsialisti juhendamisel gruppides. Igale grupile pakkusid mentorlustuge TTHK kolmanda ja neljanda kursuse tudengid. Afganistani kinnises kultuuriruumis on aktiivne grupitöö ja digiõppe meetodid ebaharilikud, eriti hindasid osalejad Skype-arutelusid TTHK mentoritega, mis aitasid vahetult mõista naiste tervise teemasid väga erinevates kultuuriruumides. 

Sama arengukoostöö projekti raames edastab Torkistan raadio naiste tervist puudutavaid saateid, mis kutsuvad Faryabi naisi üles helistama tasuta nõuandeliinile. Esimesel paari kuul on nõuandeliini kasutanud kümned naised, kes saavad esmast rasedusnõustamist koolitatud ämmaemandalt.

"Vaatamata jätkuvalt kõrgetele turvariskidele ja aeganõudvale asjaajamisele oleme suutnud tänu kohalikele partneritele ja innovaatilisele e-õppele pakkuda eluliselt olulisi teenuseid naistele ja tüdrukutele Afganistani maapiirkondades. Mondol on äärmiselt hea meel, et selline praktiline koostöö Eesti ja Afganistani vahel jätkub ka 2019. aastal", ütles MTÜ Mondo arengukoostöö valdkonnajuht Riina Kuusik-Rajasaar. 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisehariduse keskuse juhataja ja ämmaemanda õppekava juht Silja Mets-Oja lisas: "Hea meelega jätkame samalaadseid koolitusi ka tulevikus, üheltpoolt on see väljakutse meie ämmaemanduse õppejõududele ja tudengitele, et asetada ennast korraks teise kulutuurikeskkonda ja püüda leida seal sobivaid lahendusi erinevatele situatsioonidele, teiselt poolt valmistab rõõmu kohalike ämmaemandate suur  huvi koolituse vastu ja soov tõsta tüdrukute teadlikkust naiste reproduktiivtervisest. On väga oluline, et tervisekäitumise suunamist alustatakse juba lastel ning, et sellesse oleks kaasatud kogu kogukond."

Tegemist oli juba kolmanda täiendõppekursusega, mida Afganistani ämmaemandad kõrgkooli ämmaemanda õppekavalt saavad. Lisaks täiendõppele anti Andkhoy ainukesele sünnitushaiglale vajalikku meditsiinitehnikat, seati sisse nõuandeliin lapseootel naistele ja aidati tüdrukute koolide juurde ning avalikesse kohtadesse rajada välikäimlaid hügieenialase teadlikkuse tõstmiseks. Tegevused toimusid MTÜ Mondo arengukoostööprojekti "Sünnitusabi kvaliteedi ja kättesaadavuse ning tüdrukute hariduse parandamine Põhja- ja Ida-Afganistanis“, mida rahastas Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Vaata ka:
Terevisioon
Aktuaalne kaamera