Skip to main content

Vastuvõtt Haapsalus toimuvale õe põhiõppe tasemeõppesse

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool koostöös SA Läänemaa Haigla, Lääne Maavalitsuse ja Läänemaa Rajaleidja keskusega korraldab õe põhiõppe õppekavale ehk tasemeõppesse (eelnevalt kutseharidust omavad õed) vastuvõtu. Õppetöö hakkab toimuma Haapsalus. Eestikeelne tsülkiõpe kestab 2 aastat.

Dokumentide vastuvõtt toimub Haapsalus 28.04.16 kell 9:30-15:00. Vastuvõtutest ning -vestlus toimuvad paralleelselt dokumentide vastuvõtuga. Lisaks on võimalik dokumente esitada ka Tallinnas, kõrgkoolis kohapeal ajavahemikul 25.04.-28.04.2016 kell 10:00-16:00.

Lisainfo vastuvõtu kohta: http://www.ttk.ee/et/kevadine-vastuvõtt