Vabatahtlike Andmebaas (VAAB) kutsub kandideerima stipendiumile! Kuid mida selleks tegema peab?

VAAB stipendiumi eesmärgiks on toetada noort sotsiaalvaldkonna või meditsiinialast tudengit oma õpingutel, erialast akadeemilist tegevust ning ühiskondlikku aktiivsust.

Stipendium 800€ antakse välja õpilasele, kes on heade akadeemiliste tulemustega ning kes on näidanud ühiskondlikku aktiivsust COVID-19 kriisi leevendamisel lisapersonali näol või läbi muu erialase või vabatahtliku tegevuse.

Stipendiumi jagamisel osaleb nõukogu, millesse kuulub VAAB MTÜ, Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkooli ning Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna esindajad.

VAABi stipendium on ette nähtud Tartu Ülikooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õpilasele (täpsemat erialade loetelu vaata alt).

Pange mind juba kirja! Kuid kuhu?

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil registreerida VAAB andmebaasi (www.vaab.ee) ning esitada avaldus aadressil https://vaab.ee/stipendium/, mis sisaldab:

 • Kontaktandmed (Nimi, e-mail, telefon);
 • Õpingu andmed (Kool, eriala, kursus);
 • Keskmine hinne (vähemalt 3.5);
 • Essee (1800 tähemärki*) ühel valitud teemadest:
  • Minu panus COVID-19 kriisi leevendamisse
  • Mida annab mulle vabatahtlikkus?
  • Minu panus xx (eriala, mida õpid) valdkonna parendamisse
 • Curriculum Vitae;

*Üks lehekülg sisaldab 1800 tähemärki koos tühikutega (tähemärkideks loetakse nii tähti, numbreid kui ka kirjavahemärke). See arv vastab tavapärasele masinakirja leheküljele, kuhu on 1,5 reavahega trükitud 30 rida teksti, igas reas 60 tähekohta.

Registreerumine ning avaldus peavad olema esitatud hiljemalt 10. mai 2021

Kandideerimise tingimused!

 • Kandideerija on immatrikuleeritud kas Tartu Ülikoolis, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
 • On nõus, et VAAB MTÜ võib lõike tema esseest kasutada kommunikatsiooni eesmärkidel;
 • On nõus, et VAAB MTÜ kogub ja töötleb isikuandmeid, mida tudeng on esitanud stipendiumi taotluses temaga ühenduse võtmiseks juhul, kui ta osutub väljavalituks.
 • Liitudes VAAB andmebaasiga, nõustub tudeng VAAB MTÜ isikuandmete töötlemise tingimustega
  (leitav siit: https://drive.google.com/file/d/1oSjlposjLxcXTPPhNbjmggGMjhdpu6RH/view);
 • VAAB MTÜ võib teha konkursi jooksul tingimustesse täiendusi või muudatusi;
 • Kandideerida saavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist järgnevate erialade õpilased:

Magistriõpe: Terviseteadus

Rakenduskõrgharidusõpe: Ämmaemand, Farmatseut, Hambatehnik, Optometrist, Tegevusterapeut, Õde

Kutseõpe: Hooldustöötaja, Erakorralise meditsiini tehnik