Uus eestikeelne NANDA-I õendusdiagnooside raamat aitab õdedel paremini juhtida patsiendi teekonda

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eestvedamisel on trükist ilmunud juba kolmas eestkeelne versiooni õendusalasest NANDA-I õendusdiagnooside raamatust “Õendusdiagnoosid. Definitsioonid ja klassifikatsioon 2018-2020” (ingliskeelse väljaande toimetajad T.H. Herdman ja S.Kamitsuru). Käesolev versioon sisaldab 244 õendusdiagnoosi, millest 17 on uued. Tõlke ingliskeelne algversioon on NANDA-I ajaloos koguni üheteistkümnes.

 

Tegemist on õdede jaoks olulise väljaandega, mis sisaldab õendusdiagnooside taksonoomiat. Ühesugused patsiendi probleemide määratlused võimaldavad õdedel patsiendi terviseinfot ühte moodi mõista igal pool, kus NANDA-I õendusdiagnoose kasutatakse, kiirendades sellega terviseinfo liikumist ja suurendades patsiendiohutust. NANDA-I õendusdiagnooside taksonoomia on Eestis õeõppe lahutamatu osa. Järjest enam tervishoiuasutusi on oma õendusabi üles ehitamas just NANDA-I põhisele käsitlusele, mis on üks osa 3N terviksüsteemist, kuhu lisanduvad terviseseisundi tulemuste määramine (NOC) ning neile vastavate õendussekkumiste läbiviimine (NIC).
 

Eestikeelse versiooni toimetajaks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja ja üleriigilise 3N töörühma juht Kristi Puusepp, kelle sõnul on hea meel tõdeda, et Eestis on NANDA-I õeõppe alustalaks ja õdede praktilises töös kasutusel paljudes haiglates ja koduõenduses: “2017. aastal võtsid Eesti õed eesmärgiks, et aastaks 2025 ollakse riikide hulgas, kus on kasutusel kogu 3N terviksüsteem.” Puusepp lisab, et uus NANDA-I eestikeelne väljaanne aitab selle eesmärgi poole edasi liikuda ja annab kindluse, et meie õed kasutavad õendusabis sama keelt, mida paljud riigid Euroopas ja mujal maailmas.

 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla õendusdirektor ja Eesti õendusjuhtide Ühingu liige Aleksei Gaidajenko ütleb, et NANDA-NOC-NIC triaad omab strateegilist tähtsust: “Olukorras, kus riigis on kriitiline arv õdesid ja nende juurdekasvuks reserve napib ning võttes arvesse, et elanikkond vananeb, on NANDA-NOC-NIC triaad strateegilise tähtsusega. Just 3N standarditud õenduskeel võimaldab õdedel kaasata patsienti ja tema lähedasi terviseotsuse langetamisse, kuid selleks, et minna edasi, vajame riigipoolset toetus NOC ja NIC klassifikaatorite tõlkimiseks ja 3N terviksüsteemi rakendamiseks praktikasse”. 

 

Eesti Õdede Liidu presidendi Anneli Kannuse sõnul on tegemist õdede jaoks olulise väljaandega, mis sisaldab õendusdiagnooside taksonoomiat: “ See aitab õdedel igapäevases töös määratleda iga patsiendi individuaalseid probleeme ja neid ühtses standarditud õenduskeeles dokumenteerida. Kahjuks ei ole meil dokumenteerimiseks veel vajalikku elektroonilist lahendust, mida õed väga ootavad,” lisab ta. 

NANDA-I õendusdiagnoosid on tõlgitud 20 erinevasse keelde, mis annab tunnistust pikaaegsest tõenduspõhisest ja erinevates riikides praktikas tõestanud taksonoomiast. Raamatu vastutav väljaandja Eestis on Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Nii nagu kahe eelmise versiooni puhul, on ka sel korral tõlkijateks Ede Kärner ja Tiina Kukkes, raamatu kirjastas OÜ Grenader ja trükkis trükikoda Printom. Uut NANDA-I raamatut on võimalik osta Tallinna Tervishoiu raamatukogust: raamatukogu@ttk.ee