Skip to main content

Tunnustused ja koostöölepe

Eesti Õdede Liidu 95. aastapäevale ja rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverentsil "Tervis kui inimõigus" tunnustas ja tänas Eesti Õdede Liidu volikogu Aasta Tegu nominendina nii Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kui Põhja-Eesti Regionaalhaiglat panustamast Eesti õenduse arengusse NANDA, NIC, NOC tõenduspõhise õenduskeele juurutamisel.


Pildil: kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepp ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla õendusdirektor Aleksei Gaidajenko


Tunnustus

Et õde ei pea olema ainult õde, vaid võib suurepärast panna oma teadmised ja oskused tööle selle heaks, et arendada õenduse valdkonda muudeski plaanides, tänati konverentsil ka kõrgkooli õenduse õppetooli õppejõudu Eva Näfi, kes töötas välja Eesti Õdede Liidu lõbusa, rõõmurohke ja piduliku juubelikujunduse.


Pildil: kõrgkooli õppejõud Eva Näf ja Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus

Ja veel - konverentsil allkirjastasid Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Õdede Liit ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool omavahelise koostööleppe, mille eesmärk on toetada Eesti õenduse arengut, eelkõige õendusharidust ning õe kutse väärtustamist ühiskonnas. Eesmärgi saavutamiseks arutatakse ühiselt tervishoiusüsteemi päevakajalisi teemasid, jagatakse tekkinud seisukohti ning suunatakse arenguid nii seadusloomes kui õenduspraktikas.


Pildil: Eesti Õdede Liidu asepresident Gerli Liivet, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar