Skip to main content

Toitumisnõustaja Laine Parts räägib, miks on organismipõhine toitumine oluline

Toitumisnõustaja Laine Parts räägib, miks on organismipõhine toitumine oluline

Mida kujutab endast toitumisnõustamine?

Sagedasim põhjus, miks toitumisnõustaja poole pöördutakse on kaalumured, enamasti soov kaalu alandada. Toitumisnõustamine hõlmab tegelikult palju enamat. Inimese organism on pidevas liikumises ja uuenemises, vajades seetõttu pidevalt uut ehitusmaterjali ja ka energiat. Meie toit ongi meile ehitusmaterjaliks ja kütuseks. Nii puuduliku ehitusmaterjali kui ka mittesobiva kütuse puhul ei saa meie organism olla tõhus ega edukalt hakkama saada kõige sellega, mida temalt ootame. Seega sellest, missugune on meie toit, sõltub see, kuidas meie organism oma igapäevaste ülesannetega toime tuleb. Ehk siis see, milline on meie uni, meeleolu, energiatase, tervis ja ka välimus sõltub väga oluliselt toidust, mida sööme.

Toitumisnõustamise käigus hindabki toitmisnõustaja inimese toidu organismipõhisust ja tasakaalustatust ning jälgib inimese toitumismustreid. Vahel piisab parema une või reipama oleku saavutamiseks ka pisikestest muudatustest päevases toitumisrežiimis või mõne toiduaine koguse korrigeerimisest. Väga sageli on mõne tervisemure põhjuseks mõne vitamiini või mineraalaine puudus toidus, mille tasakaalustamine menüüs ei ole keeruline ja inimese jaoks tähendab see sageli suhteliselt väikesi muudatusi toitumises, kuid olulisi muudatusi elukvaliteedi paranemises. Paljud inimesed ei oska sageli oma tervisemuresid (nt peavalu, unetus, ärevus, keskendumisraskused, kehv immuunsus) seostada puudujääkidega toitumises ning pigem peetakse toitumisnõustaja pärusmaaks kaalumuresid, kuid igapäevaelu ja -toimetuste tõhusamaks, mõnusamaks ja nauditavamaks muutmise heaks saab väga palju ära teha just tasakaalustatud toitumisega.

Toitumisnõustamise juures ei pea pelgama seda, et menüü korrigeerimine võib kaasa tuua liialt suuri muudatusi või piiranguid, mida on liiga keeruline ja tülikas järgida. Professionaalne toitumisnõustaja ei kaasa menüüsse iialgi ühtegi inimese jaoks sobimatut toiduainet või kombinatsiooni, vaid koostab tasakaalustatud toitumissoovitused vastavalt inimese toidueelistustele, elustiilile ja tõekspidamistele, sealjuures jälgides, et toit sisaldaks organismi jaoks kõiki vajalikke toitaineid optimaalsetes kogustes. Toitumisharjumuste parandamine ja muutmine toimub pisikeste sammudena ja inimese jaoks sobivas tempos.

Kuidas näeb välja üks tavaline toitumisnõustamise protsess?

Toitumisnõustaja uurib nii ankeedi, kui intervjuu abil inimese kohta päris palju nõustamise edukuse jaoks vajalikku taustinformatsiooni, näiteks tervislik seisund, tervisemured, füüsiline aktiivsus, toitumismustrid ja muu oluline info, mida on vaja organismi toitainete vajaduse hindamiseks ja toitumissoovituste koostamiseks.

Seejärel märgib klient üles 4-7 päeva toitumise, mida toitumisnõustaja detailselt analüüsib, püüdes toitumisanalüüsist leida vastuseid kliendi tervisemurede põhjustele. Analüüsitulemused arutatakse kliendiga läbi ning leitakse sobivad ja reaalsuses rakendatavad lahendused toitumismustri paremaks ja tõhusamaks muutmiseks. Seega kõige paremate tulemuste jaoks oleks ideaalis vaja vähemalt kahte kohtumist toitumisnõustajaga - esimesel kohtumisel tehakse põhjalik terviseseisundi, probleemide ja kliendi ootuste kaardistamine ning antakse juhised toitumispäeviku pidamiseks. Teisel kohtumisel puudutatakse toitumisanalüüsi tulemusi ja koos kliendiga tehakse tegevusplaan edasiseks. Olenevalt toitumisanalüüsi tulemustest ja kliendi soovidest võib nõustamisprotsess jätkuda ka toitumisteraapiaga või soovitusega konsulteerida perearstiga.

Ei ole midagi tähtsamat, kui õnnelik, terve, maitsvat toitu nautiv ja endaga rahulolev klient ning toitumisnõustaja peamine ülesanne ongi anda oma panus sellesse.

Broneeri aeg toitumisnõustamisele
Laine Partsi järelvaadatav loeng "Sügisväsimus ja mida sellega ette võtta"

 

Laine Parts
Farmatseudi õppekava õppejõud-lektor
laine.parts@ttk.ee
https://www.etis.ee/CV/Laine_Parts/est