Skip to main content

Tervishoiutehnoloogia ja e-tervis" esmaloeng

Esmaspäeval, 17. septembril toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis vastvalminud õppeaine "Tervishoiutehnoloogia ja e-tervis" esmaloeng. Õppeainet, mille raames õpitakse tundma ja kasutama erinevaid tervishoiu infosüsteeme ja telemeditsiini võimalusi, küberturvalisust ning andmekaitset tervishoius, hakatakse õpetama õe õppekava 2. kursuse üliõpilastele.

Õppeaine "Tervishoiutehnoloogia ja e-tervis" töötati välja Asutuste STRateegilise Arengu (ASTRA) tegevus 15 abil ja selleks teostati mitmeid teadusuuringuid, mille tulemusel valmis omakorda mahukas dokument "Tervishoiutehnoloogiate ja e-tervise õpetamine: kirjanduse ulatusülevaade, võimekusanalüüs ja aine arendus".

ASTRA tegevus 15 töörühma juhi Mikk Tarraste sõnul on meeskond teinud head tööd, kuid kuna tehnoloogia on tervishoius pidevalt arenev ning järjest enam tähtsust omava kaaluga, on õppeaine arendamisel veel palju teed käia. "Edasiseks on planeeritud koguda aktiivselt üliõpilaste tagasisidet, et teostada järgmiseks semestriks vajalikke muudatusi," ütles Mikk Tarraste. "Samuti saavad ainet õpetavad õppejõud mitmeid väliskoolitusi, et omandatud teadmisi tudengitele veelgi paremini edastada".

Õppeaine läbiviimise põhirõhk on kõrgkooli õenduse õppetooli õppejõududel Mirjam Luigel, Riina Hallikul ja Siiri Maasenil.