Tallinna Tervishoiu Kõrgkool liitus Eesti hea teadustava kokkuleppega

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osales 7. septembril Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimunud Eesti rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri hea teaduse teemalisel kohtumisel, kus rakenduskõrgkoolid tutvustasid oma teadustegevust, koostöövõimalusi ja tulevikuvaateid. Kohtumisel liitusid üheksa rakenduskõrgkooli, sealhulgas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti hea teadustava kokkuleppega.

Hea teadustava kokkuleppega on juba liitunud ka teised Eesti teadus- ja arendusasutused. Rakenduskõrgkoolide ühinemine hea teadustava kokkuleppega aitab jõudsamalt edasi arendada rakenduskõrgkoolide teadustegevust, millel on ka otsene kasu ühiskonnale. Hea teadustava juurutamine on oluline algatus, et edendada kõrgkoolide koostööd ettevõtete ning arendus- ja teadusasutustega teadmuspõhiste lahenduste väljatöötamisel, sama oluline on tõhusama koostöö eestvedamine kõrgkoolide ja teadusasutuste vahel. Hea teadustava eesmärk on toetada heade tavade tundmaõppimist, omaksvõtmist ja juurdumist Eesti teaduskogukonnas.

7. septembril toimunud kohtumisel liitusid hea teadustava kokkuleppega üheksa rakenduskõrgkooli – lisaks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile ka Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Kõrgem Kunstikool Pallas, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Kaitseväe Akadeemia ja Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar.

Hea teadustava täisteksti leiab eetikaveebist.