Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool avab ämmaemandusest rääkiva näituse

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool avab ämmaemandusest rääkiva näituse

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava avab Kännukuke raamatukogus rahvusvahelise ämmaemandate päeva raames üliõpilastööde näituse “Ämmaemandus läbi kunsti ja kirjanduse”, kus iga eksponeeritav töö käsitleb ühte meile kõigile tuntud ilukirjanduslikku teost.

Näitusele on oma loovtööd esitanud ämmaemanda õppekava 4. kursuse tudengid ja eesmärk on tähistada ema, perekonna ja naise rolli kirjanduses ning mõtestada ämmaemanda rolli ühiskonnas. Loovtööd on valminud õppeaine Kunst ja teadus raames, mille käigus õpitakse eriala märkama erinevatest vaatepunktidest.

Kõrgkooli rektor Ülle Ernits tõdeb, et sarnaselt kunstile on ka ämmaemanduses loomingulisus kahtlemata olulisel kohal. “Florence Nightingale on öelnud, et õendus on kunst. Eestis on ämmaemand ka õe rollis ja kindlasti saab ämmaemandust nimetada kunstiks, väga vanaks ning austatud kunstiks. Isegi kui vaadata vanu maale, siis tunneb oskaja ämmaemanda kaugelt ära. Seda kogesin minagi, kui rahvusvahelise õenduse asjatundja Jane Salvage’iga Florence Nightingale sünnikodu külastasin.”

Ämmaemanda õppekava juht Katrin Klein toob välja, kui oluline on eriala mitmekesine mõistmine. “Ämmaemandus on nii teadus kui kunst, mis oma olemuselt on holistlik, naisekeskne ja arvestab naise individuaalsete kogemustega. Teisalt peab ämmaemanda poolt pakutav tervishoiuteenus tuginema parimatele olemasolevatele tõendusmaterjalidele. Selleks, et tulevased ämmaemandad mõistaks ja teadvustaks oma erialase tegevuse rolli üksikisiku kui ka ühiskonna tasandil on õppekavas ellu kutsustud õppeaine Kunst ja teadus ämmaemanduses.”

Näituse avamine toimub 10. mail kell 14.00. Lisaks on võimalik kuulata loengut “Naine kunstis ja kirjanduses” ja võtta osa erialasest vestlusringist. Töid eksponeeritakse 18. juunini.