Tähistame Kõrgkooli sünnipäeva ja südame taaskäivitamise päeva üle-eestilise elustamiskoolitusega!

15.-17. oktoobril toimuvad elustamiskoolitused nii Tallinnas, Pärnus kui ka Kuressaares. Muuhulgas on Kõrgkool südame taaskäivitamise päeva raames ühendanud jõud ka Ida-Tallinna Keskhaiglaga – Kõrgkool õpetab elustamist Riigikogus ning samal ajal viivad Ida-Tallinna Keskhaigla spetsialistid riigikogulaste seas läbi erinevaid tervisemõõtmisi ja südametervise teemalise loengu.

Kolme päeva jooksul õpetatakse praktilisi elustamisvõtteid mitmetes erinevates haridusasutustes ja kaubanduskeskustes – kokku 33-s erinevas kohas üle Eesti. Täispikk nimekiri koolituskohtadest on leitav lehel https://www.ttk.ee/et/k%C3%B5rgkooli-s%C3%BCnnip%C3%A4ev-ning-s%C3%BCdame-taask%C3%A4ivitamise-p%C3%A4ev-juba-%C3%BClehomme

Kõrgkooli õenduse õppetooli õppejõud-lektori ja koolituse ühe projektijuhi Ljudmila Linniku sõnul on südame taaskäivitamise teavituspäev omalaadne sündmus, mille käigus saab igaüks meist esmaseid elustamisvõtteid õppida või meelde tuletada: “Elustamist alustamata väheneb iga minutiga ellujäämise võimalus 10-12% ning just seetõttu on varajane hädaabi numbrile helistamine ning taaselustamisvõtete alustamine elulise tähtsusega, kuna tõstab ellujäämise tõenäosust kordades (Adlas 2018).”

Koolituse käigus saavad huvilised praktilisi elustamis- ja esmaabivõtteid harjutada kaasaegsete mannekeenide peal ning samuti on võimalus tutvuda lähemalt AED-aparaadiga. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool viib elustamis- ja esmaabikoolituse sarja läbi juba kolmandat aastat järjest ning praeguseks on koolituse läbimist kinnitavaid tõendeid välja jagatud enam kui 5200.

Südame taaskäivitamise päeval tähistab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ka 79. aastapäeva. Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul on just elustamiskoolitus kõrgkooli üks kingitusi elanikkonna tervise edendamiseks: ”Oleme väga tänulikud ja rõõmsad, et juba kolmandat aastat toimuv elustamiskoolitus on väga populaarne ja loodame, et meie panus elustamiskoolituse näol täidab oma eesmärki veel pikalt, sest ideaalis võiks iga inimene Eestis osata elustamisvõtteid,” sõnab Ernits.