Rakenduskõrghariduse vastuvõtt

Avaldusi tuleb esitada läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS). NB! Erandina on võimalik 2020. a suvisel vastuvõtul puuduolevad dokumendid üles laadida SAIS-i ning kõrgkooli kohapeale tulemine ei ole vajalik. Palume kandidaatidel olla valmis vestluste ja katsete läbimiseks veebipõhiselt. 

SUVINE VASTUVÕTT RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPPE ÕPPEKAVADEL

15.06.2020 - 03.07.2020 Avalduste ja isikuandmete täitmine SAISis (ööpäev läbi, lõpeb 03.07 kell 16:00)
30.06.2020 - 03.07.2020 Avalduste, dokumentide vastuvõtt kõrgkoolis kohapeal* (kell 10:00-16:00)
 NB! Puuduolevad dokumendid on võimalik üles laadida SAIS-i ning kohapeale tulemine ei ole vajalik.

*Tallinnas, aadressil Kännu 67 ja Kohtla-Järvel, aadressil Lehe 12

15.06.2020 - 03.07.2020 Vastuvõtutest rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimisel, iga kandidaat saab SAISi kaudu ajavahemiku vastuvõtutesti sooritamiseks pärast avalduse kinnitamist
06.07.2020 Avalikustatakse vastuvõtutesti tulemused SAISis
08.07.2020 - 14.07.2020 Vastuvõtuvestlused ja -katsed veebis Zoom keskkonna vahendusel või kõrgkoolis kohapeal**
17.07.2020 kell 16:00 Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad SAISis
17.07.2020 - 22.07.2020 Õppimatuleku kinnitamine kandidaadi poolt SAISis või e-posti aadressil vastuvott@ttk.ee

10.08.2020 - 19.08.2020 Eesti keele oskuse hindamine kõrgkoolis kohapeal (kandidaatidele, kes ei ole omandanud haridust eesti keeles ja kellel puudub eesti keele B2-taseme tunnistus). Täpsem informatsioon: siret.piirsalu@ttk.ee

21.08.2020 vastuvõetud kandidaatide immatrikuleerimine

**Tallinnas, aadressil Kännu 67. Täpsem info vestlustel ja katsetel osalemise kohta on välja toodud SAIS kandideerimisavaldusel

Suvine vastuvõtt toimub järgmistele õppekavadele:

  • Õde* 3,5 aastat, päevane õpe. Õppetöö Tallinnas (eesti keeles), Kohtla-Järvel (eesti keeles), Pärnus (eesti keeles)
  • Farmatseut* 3 aastat, päevane õpe. Õppetöö Tallinnas (eesti keeles)
  • Farmatseut (inglise keeles) 3 aastat, päevane õpe. Õppetöö Tallinnas (õppetöö on tasuline)
  • Optometrist 3,5 aastat, päevane õpe. Õppetöö Tallinnas (eesti keeles)
  • Ämmaemand 4,5 aastat, päevane õpe. Õppetöö Tallinnas (eesti keeles)
  • Tervisedendus 3 aastat, päevane õpe. Õppetöö Tallinnas (eesti keeles)
  • Tegevusterapeut 4 aastat, päevane õpe. Erandina toimub 2020.a sügisel sisseastunute õppetöö Kohtla-Järvel ning osaliselt Tallinnas (õppekorteris toimuv ainete praktiline osa) (eesti keeles)
  • Hambatehnik 3,5 aastat, päevane õpe. Õppetöö Tallinnas (eesti keeles)

*Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.


Vastuvõtutingimused on leitavad siit!

Nõutavad dokumendid on leitavad siit!