Projekt „Õed tagasi tervishoidu“ alustab taas

Viimastel aastatel on õdede väljaränne suurenenud ja paljudes tervishoiuasutustes ei jätku piisaval arvul õdesid. Üheks lahenduseks oleks tuua Eesti tervishoidu tagasi õdesid, kes hetkel õena ei tööta. Paljud õed, kes on kaua õe kutsetööst eemal olnud, vajavad eelnevalt omandatud teadmiste täiendamist ja kaasajastamist ning praktiliste oskuste täiustamist.

Õenduse õppetool alustab 1. septembril 2020 projektipõhise õppega “Õed tagasi tervishoidu”. Projekti rahastab Sotsiaalministeerium. Õppe raames viiakse läbi teoreetiline ja praktiline koolitus, mis annab võimaluse tuua tööturule tagasi õed, kes ei ole tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud ja õena ei tööta. Koolitus valmistab õendussektoris pikemat aega mittetöötanud õdesid ette õe teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks, mis annab võimaluse nende kandmiseks tervishoiutöötajate registrisse.

Koolitust viivad läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Kuna Eestis on õdede puudus kõigis õenduse valdkondades, siis on kursus üles ehitatud õe üldpädevust silmas pidades. Samuti pakume vajaduspõhist riigikeele täiendõpet eesti keelest erineva emakeelega õppijatele.

Registreerimine õppesse algab 6. juulil ja kestab kuni 10. augustini 2020. Täpsem info ja õppetööle registreerumine toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehekülje kaudu, vt infot SIIT. Õpperühma suurus on 15 inimest, rühm komplekteeritakse vastuvõtuvestluste tulemusel hindamiskriteeriumite alusel. Vastuvõtuvestlused toimuvad 17.08 (vajadusel ka 18.08), vestlusele registreerimise info asub samuti kõrgkooli kodulehel, vt infot SIIT.

Esitada:

  • kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Kohtla-Järve Meditsiinikooli diplom) õe või ämmaemanda põhikoolituse õppekava täitmise kohta  
  • CV
  • vajadusel nimevahetust kinnitava dokumendi koopia.

Kõik nimetatud dokumendid saata e-posti aadressile koolitused@ttk.ee.

1. septembril 2020 kell 10.00 toimub sissejuhatav infotund ja keeleõppe vajaduse hindamine. Õppekava täitmiseks peab õppur läbima 30 EAP mahus teoreetilise õppe ja praktika ning sooritama eksami. Õppetöö toimub tsükliõppena valdavalt üle nädala K-R, vajaduspõhise eesti keele õppe puhul lisandub teisipäev keeleõppeks. Kursus lõpeb  detsembris toimuva teooria ja praktika eksamiga, mille positiivse soorituse järgselt kantakse kursuse läbija tervishoiutöötajate registrisse. Õppijatele makstakse stipendiumi, registrieksami 2020. aastal sooritamise korral on eksam kursusel osalejale tasuta.