Praktikaarenduse projekt aitas nii õppureid kui ka tööandjaid praktika korraldusel

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli praktikaarenduse projekt on taotletud läbi SA Innove ja rahastatud meetmest „2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega“.  Projekti eesmärk oli tõhustada praktikajuhendamist ja praktikakorraldust kõrgkoolis ning projekti raames viidi läbi kaks tegevust:

 

  1. Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine
  2. Õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel

Praktikajuhendajate koolitusi korraldati kahe õppekava alusel, pikemal 52 tunnisel koolitusel koolitati õdesid, ämmaemandaid, farmatseute, tegevusterapeute ja hooldustöötajaid. Lühemal 8 tunnisel koolitusel koolitati tervisedendajaid, optometriste ja hambatehnikuid. Kokku koolitas kõrgkool 181 praktikajuhendajat, 125 pikemal õppekaval ja 56 lühemal õppekaval.  

Antud projekti raames valmis kõrgkooli praktikat tutvustav animatsioon, mis on suunatud õppuritele. Samuti  valmis ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli praktika meelespea infovoldikuna, millest saavad esmase vajaliku info nii õppur, kooli poolne juhendaja ja praktikabaasi poolne juhendaja. Mõlemad materjalid on leitavad kõrgkooli kodulehelt PRAKTIKA teema alt.

Projekti raames toimusid seitse koostööseminari, mille läbivaks teemaks oli praktika tagasisidestamine.

Välja töötati projektipõhise praktika põhimõtted kõrgkoolis. Projektipõhine praktika on praktika korraldamine õppekeskkonnas projektipõhise õppena, mis erineb õppekavade lõikes ja on täpsemalt määratletud aineprogrammis.

Kõrgkool viis projekti läbi ajavahemikul 02.10.2017 - 01.10.2019.