Skip to main content

Persoonilugu - Taimi Tulva

19. detsembril toimus kõrgkooli töötajate aastalõpu tänuüritus, kus jagati juba kaheksandat korda rändkarikarikaid. 2019. a "Aasta teoks" valiti üliõpilaste lõputööde põhjal koostatud kogumiku "Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal II" väljaandmine, mille üheks koostajaks on Taimi Tulva.

Taimi Tulva

õenduse õppetooli õppejõud-dotsent
Töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alates 03. oktoober 2016

1. 19. detsembril kuulutati kõrgkooli töötajate aastalõpu tänuüritusel välja 2019. aasta tegu, milleks valiti kogumiku "Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal II" väljaandmine. Mida tunnustusest arvad?

Tänavune üliõpilastööde kogumik on kahtlemata selle aasta tähtsündmus kooli elus ja annab tunnistust sellest, et üliõpilasteadust väärtustatakse ning aasta teiste suurepäraste tegude seast tõusetus nimelt kogumik esile. Paljude autorite, küllap esmajoones tudengite jaoks on tegemist nende esimese trükis avaldatud kirjutisega, mis teeb selle eriliseks. Tuleb arvata, et  tööde publitseerimine lisab innukust ja motivatsiooni teadustööga jätkamiseks magistriõppes. Kahtlemata aitab see kogumik kaasa kõrgkooli üliõpilasteaduse edendamisele. Üliõpilastööde kogumiku väljaandmise traditsioon koolis on juba varem tekkinud ning on ootuspärane, et see täiustub ning jätkub. Noored huvituvad üliõpilasteadusest ja jõudumööda haakuvad õppejõudude uurimisteemadega. Noortele on siiski omane probleemide nägemine, tundlikkus ja aktiivne reageerimine.

 

2. Oled üks kogumiku "Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal II" koostajatest. Kellele ja mis kasu kogumik annab? Kuna kogumiku koostajaid on mitu, kuidas ülesanded ära jaotati?

Kogumiku koostamist juhtis Kadri Kööp, kes oli selles protsessis hästi tarmukas ja teisigi innustav juht. Tublit tuge osutas töörühmale kogu selle tegevuse vältel RUTA mootor Kadi Lubi. Kõik töörühma liikmed kommenteerisid üliõpilastöid eesmärgiga saavutada ühtne stiil ja terviklikkus. Esile peaks tulema sõnum, mis iga artikli puhul teatud tähendust omas. Kogumiku kirjastamiseks ettevalmistav lõpufaas vajas juba tihedamaid arutelusid. Kogumik on keskendunud praktilist väärtust omavatele teemadele. Saab kindlalt väita, et tudengiuurimused väärivad publitseerimist ning laiemat tutvustamist nüüd ja edaspidigi. Reljeefselt on välja joonistunud teemad, mis on päevakohased ja resoneeruvad tänases ajahetkes. Tudengite, õppejõudude ja vilistlaste koostegutsemine on kirka tulevikuvaate eelduseks.

Ettevalmistus kogumiku avaldamiseks kestis pikalt ja töörühma koostegevus oli sujuv ning arutelud sisukad. Olen ise arvukalt nii tudengite kui õppejõudude teaduskogumikke koostanud ja toimetanud ning tean kui keeruline on fookuses hoida nii sisu kui vormi ühtsust.

3. Kas kogumiku kirjutamine on lihtne või keeruline tegevus, kuidas kogumiku kirjutamise struktuur kokku lepitakse?

Kogumiku artiklid koostasid tudengid ja siin oli esmatähtis siiski koostöö juhendajaga, kes artikli koostamist suunas ja kaasautoriks oli. Artiklite koostamise protsessis õppisid noored teadusartikli koostamise loogikat ja said kindlasti juurde edaspidiseks vajalikke teadustöö alaseid kogemusi.

Artiki koostamise struktuur lepiti eelnevalt kokku, vältimaks kordusi, kuid samas taotlemaks seda, et struktuuri kõik elemendid on olemas ning omavahelises põimituses. Nõutav oli, et tudeng oskab analüüsida ja sünteesida teaduskirjanduse ülevaatest või uuringust saadud tulemit, oskab sõnumit märgata ning esitada. Muidugi on see algajale kirjutajale keeruline töö, aga parimad said hakkama. Seda nii juhendajate kui vajadusel konsultantide toel.

4. Missugused on Sinu hobid, mida Sulle meeldib vabal ajal teha?

Eks siin elus on kõik tempereeritud isikupärast  ja elukulu jooksul olen kestvalt tegus olnud. Puhkan tavaliselt ühest tööst teistlaadi tööd tehes ja jõudeaega nagu polegi. Meeldib suhelda sõprade ja kaasteelistega. Tänu tütre innustusele olen hakanud väärtustama n-ö rohelist eluviisi ja seda mõtestada püüdnud. Vajaliku kirjanduse lugemine võtab omajagu aega ja nõuab süvenemist. Huvialadeks pean looduses liikumist, tunnen rõõmu reisimisest ja Laulasmaa suvekodus viibimisest.

5. Mis on elus kõige tähtsam?

Seda kõige tähtsamat ei oska  välja tuua, eri eluetappidel  tähtsuse eelistus mõnevõrra muutub. Alati olen küll pidanud oluliseks tasakaalu hoidmist iseenda ja ümbritsevaga. Ikka selle nimel, et kõik seisaks kindlamalt koos…  Elus läheb vaja teatud annus iseeneseks jäämise julgust ja pidevat enesearendamist. Virgena hoiab suhtlemine noorte ja nooruslike inimestega. Tuleb leida asjades positiivset, tuleb olla töökas ja hoida tervist. Võrumaa juurtest ja tublidelt vanematelt olen pärinud südikuse ja hea koormusetaluvuse.