Skip to main content

Persoonilugu - Kateriina Rannula

Persooniloo küsimustele vastab 30. septembril tähtistatava rahvusvahelise tõlkijate päeva puhul kõrgkooli elukestva õppe keskuse inglise keele õppejõud-õpetaja Kateriina Rannula.

Kateriina Rannula
Elukestva õppe keskuse õppejõud-õpetaja
Töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alates 29. august 2005

1. Kuidas leidsid tee inglise keele õpetamiseni?
Inglise keel hakkas mind juba põhikoolis huvitama ja kuna mulle meeldib väga lugeda, siis piidlesin pidevalt ka ingliskeelseid raamatuid. Mulle tundus just inglise keele süvitsi õppimine väga huvitav. Selle, et mulle õpetamine meeldib, avastasin ülikooli kolmandal kursusel, kui koolides esimestel praktikatel käisin. Siis sain aru, et jah - valitud eriala on minu jaoks just see õige.

2. Mis Sulle keele õpetamise juures enim meeldib?
Mulle meeldib, et pidevalt on midagi uut avastada ja õppida, iga tund on erinev ja inimesed on erinevad ning samal ajal nii huvitavad! Kuna ma õpetan erialakeelt ning tegelen põhiliselt meditsiinialaste materjalidega, siis õppimist jagub ja see on väga tore. Meeldiv on märgata, kui õppijas tekib keele vastu huvi, kuidas tema peas tekivad seosed ning ta on ise oma edusammudega rahul - see motiveerib ja inspireerib mind.

3. Mida tähendab Sinu jaoks tõlkijate päev?
Rahvusvahelist tõlkijate päeva tähistatakse alates 1991. aastast Rahvusvahelise Tõlkijate Liidu algatusel ning selle eesmärgiks on olnud tutvustada tõlkijate tööd. Tõlkimine ongi minu jaoks tõsist keskendumist nõudev loominguline täppistöö, nii et sellel päeval imetlen teadlikult kõiki tõlke ning tõlkimisega tegelevaid inimesi.

4. Millega tegeled vabal ajal?
Mulle meeldib olla koos oma perekonna ning sõpradega, loen palju raamatuid, kuulan muusikat, mängin klaverit ning päris tihti annan järele tugevale vajadusele minna kas metsa või mere äärde.

5. Mis on elus kõige tähtsam?
Heasoovlikkus ja oskus teisi mõista. Lisaksin ka Ameerika kirjaniku Ray Bradbury sõnad, mida pean ka elus tähtsaks: "Love what you do and do what you love".