Skip to main content

Persoonilugu - Jandra Ristikivi

14. oktoobril toimub Estonia Kontserdisaalis Aasta Õpetaja gala "Eestimaa õpib ja tänab". Loe persoonilugu õenduse õppetooli õppejõud-lektori Jandra Ristikiviga, kes on gala "Aasta Õppejõud" finalist.

Jandra Ristikivi
Õenduse õppetooli õppejõud-lektor
Töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alates 21. august 2012

1. Sind esitati 2018. aasta Õpetaja Gala "Aasta Õppejõud" kandidaadiks. Kas olid üllatunud?
Jah, see oli tõesti suur üllatus. Esialgu arvasin, et tegu on mingi eksitusega, sest arvan, et minu panus õpetaja edulukku pole veel piisavalt suur. Olen usalduse eest ääretult tänulik, see on suur kompliment.

2. Kuidas leidsid tee õppejõu ametini?
Võin vist seda nimetada juhuse kokkulangevuseks või tähtede seisuks, aga otsus sündis väga spontaanselt. Kõrgkool otsis endale praktiseerivat õpetajat ja mina uusi väljakutseid - nii me kokku saime. 2013. aastal alustasin kõrgkoolis tööd külalisõppejõuna, hiljem jätkasin õppejõud-õpetaja ja õppejõud-assistendi ametikohal ning tänaseks õppejõud-lektori ametikohal. Koos õpetamise kogemusega kasvas ka isu omandada pedagoogilisi teadmisi ja õpetamise kunsti. Pedagoogiliste teadmiste omandamine sai alguse Tartu Ülikoolis magistriõppes ja hiljem Tallinna Tehnikaülikoolis inseneripedagoogika eriala omandades.

3. Mida pead kõige olulisemaks oma loengute ja praktikumide ülesehitamisel?
õige olulisemaks pean loogilist õpikäsitlust ja üliõpilastes huvi äratamist, mõtteprotsessi teadvustamist ja enesekriitilist hindamist. Iga loeng, seminar ning praktikum on kordumatu ja see peab sisaldama lisaväärtust õppija jaoks. Kuna meie üliõpilased on väga erinava taustaga ja eelneva kogemusega, siis arvestan alati nende ootustega. Püüan luua õppimiseks erinevad võimalused ja suunata õppijat vastavalt tema individuaalsele tugevusele.

4. Missugused on Sinu hobid?
Minu hingeline küpsemine toimub lugemise kaudu. Väärtustan väga seda iseenda ja raamatutega veedetud aega. Raamatud on salapärased tegelased, nende mõju ilmneb pikkamööda ja seda ei ole võimalik ette ennustada. Iga raamat on omaette ärataja - habras geenius, mis kõnetab, jääb minus elama, muutes seisukohti ja väärtushinanguid. See on omaette suur väärtus.

Mulle meeldib ka igasugune füüsiline tegevus ja enda suureks üllatuseks olen avastanud võitluskunstidest inspireeritud treeningu "BodyCombat". Peale pikka väsitavat tööpäeva ei ole midagi paremat kui üks väike võitlus nii iseenda kui ka kujuteldava partneriga.

Loominguliseks tegevuseks pean ka söögi valmistamist ja võin öelda, et see on minu väike hobi. Kahjuks pole ajanappuse tõttu võimalik seda alati harrastada, kuid seda nauditavam on iga kokkamine.

5. Mis on elus kõige tähtsam?
Kõige tähtsamaks pean enda elus inimesi, kes mind ümbritsevad ja inspireerivad. Minu perekond, lähedased sõbrad, kolleegid, üliõpilased, ehk siis minu inimesed, kes annavad mulle jõudu ja tarkust, inspireerides edasi liikuma, võtma vastu uusi väljakutseid, õpetades mind jääma iseendaks.