Osale rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursil!

SA Eesti Rakenduskõrgkoolid koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga pikendasid rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tähtaega 16. septembrini!
Konkursile oodatakse rakenduskõrgkoolide üliõpilasi ja uurimisgruppe, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus toode, teenus ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine!

Konkursi eesmärk:
* väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi;
* tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga;
* teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.
 Loe lisa: http://www.rkrn.ee/rakenduslike-teadus-ja-arendustoode-konkursi-uus-tahtaega-on-16-september/