Osale 28. oktoobri üliõpilaskonverentsil!

Selle aasta 28. oktoobril toimuvale üliõpilaskonverentsile saab esitada üliõpilastöödel põhinevaid teese kuni 15. septembrini. Teese saab esitada konverentsi veebiplatvormi kaudu aadressil https://www.conference-service.com/PHHM2020/welcome.html

Oodatud on erinevad uurimistööd, sh magistrantidelt ja ka värsketelt vilistlastelt (viimastena käsitletakse kõiki 2019/20 õppeaastal rakenduskõrgharidusõppe lõpetanuid).

Konverentsil osalemine on üliõpilastele üliõpilaskonverentsi raames tasuta.