Oluline info rakenduskõrgharidusõppesse kandideerijatele

 • SAIS

Kontrollige, kas sisestasite oma kontaktandmed korrektselt. Kui avaldus jääb staatusesse "Ülevaatamisel", tuleb vajalikud dokumendid esitada kõrgkoolis kohapeal (25.-29. juuni kell 10-16). Vastuvõtutöötaja lisab staatuses "Ülevaatamisel" olevatele avaldustele kommentaari, mis Teie avalduselt puudu on. Enne vastuvõtukatsele/-vestlusele tulekut kontrollige oma SAISi avalduselt üle nii oma vestlusaeg kui ruum.

 • Dokumentide vastuvõtt kõrgkoolis kohapeal (25.-29.juuni kell 10-16)

Dokumendid tuleb lisaks esitada kohapeal vaid juhul, kui vajalikud andmed (andmed keskkooli lõpetamise kohta, sh lõputunnistuse hinded) SAISis puuduvad. Kui olete pärast keskkooli lõpetamist muutnud oma nime, tuleb dokumentide esitamisel kõrgkoolis kohapeal kaasa võtta ka nimemuutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus). Kõrgkoolis tuleb esitada kõikide dokumentide originaalid (mitte koopiad).
Kõikidele erialadele on võimalik esitada dokumente nii Tallinnas kui ka Kohtla-Järvel. Kui Teil on küsimusi dokumentide vastuvõtu või õppetöö kohta Kohtla-Järvel, pöörduge Kohtla-Järve struktuuriüksuse sekretär Ulvi Jõesaare poole - ulvi.joesaar@ttk.ee, tel 6711780. 

 • Vastuvõtutesti sooritamine

Pange tähele, et kõik kandidaadid peavad sooritama vastuvõtutesti hiljemalt 29. juuni 2018. a. Viimane testi avamise hetk on 29. juuni kell 23.15. Soovitame testi teha süle- või lauaarvutis (mitte telefonis ega tahvelarvutis). Loe lisainfot vastuvõtutesti kohta siit!
Eriala katsele ja vestlusele pääsete siis, kui olete keskmisest hindest (max 5 punkti) ja vastuvõtutestist (max 20 punkti) kokku kogunud vähemalt 16 punkti.

 • Kõik vastuvõtuvestlused toimuvad Tallinnas (k.a Pärnu ja Kohtla-Järve rühmad). Kui kandideerite õe õppekavale, aga erinevatesse rühmadesse, tuleb osaleda ainult ühel vestlusel:
 1. Kui kandideerite nii Tallinna kui ka Kohtla-Järve rühma, toimub vestlus Tallinna konkursil kuvatud ajal.
 2. Kui kandideerite nii Tallinna kui ka Pärnu rühma, toimub vestlus Pärnu konkursil kuvatud ajal.
 3. Kui kandideerite nii Kohtla-Järve kui ka Pärnu rühma, toimub vestlus Pärnu konkursil kuvatud ajal.
 • Tunniplaanid

Kui Teil on küsimusi tunniplaani või õppegraafikute kohta, pöörduge kõrgkooli õppetööjuhi Kristiina Puura poole - kristiina.puura@ttk.ee, tel 6 711 760.

 • Tasuta/tasuline õppimine

Õppimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrgharidusõppes ja täiskoormusel on tasuta. Õppimine on tasuline vaid juhul, kui olete samalt õppekavalt viimase kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ning soovite õpingutega uuesti alustada.

 • Immatrikuleerimine

Immatrikuleerimine tähendab sissesaanud kandidaadi arvestamist kõrgkooli õppurite nimekirja. 24.08.2018 immatrikuleeritakse kandidaadid, kes on pingerea alusel saanud õppekoha ning õigeaegselt oma õppimatulekut SAISis kinnitanud. Immatrikuleerimiseks ei ole vajalik kandidaadil kõrgkooli kohapeale tulla.

Lisainfo:

 • Irene Kollo

  Irene Kollo

  Vastuvõtuspetsialist

  • irene.kollo@ttk.ee
  • 671 1734
  • 102